Is een werkgever aansprakelijk voor RSI?

RSI, ook wel Repetitive Strain Injury, is een aandoening die ontstaat door chronische overbelasting en valt onder de beroepsziekten. Een heel bekend voorbeeld van RSI is de muisarm. Wanneer u RSI-klachten heeft, bijvoorbeeld in de polsen, de armen, de schouders of de nek, dan kan het zijn dat u uw werkgever hiervoor aansprakelijk kunt stellen. Dit is niet in alle gevallen mogelijk.

Bewijsstukken verzamelen

Op de eerste plaats is het uiteraard belangrijk dat de klachten zijn ontstaan door het uitvoeren van werkzaamheden. Wanneer dit niet het geval is, dan kan de werkgever niet aansprakelijk worden gesteld. Vermoedt u dat uw klachten met uw werkzaamheden verband houden, dan is het belangrijk om informatie te verzamelen die dit aantoont. U dient de klachten schriftelijk te melden bij uw werkgever en een eventuele bedrijfsarts. Wanneer u een huisarts bezoekt, dan kunt u ook hier een schriftelijke rapportage van aanvragen om in uw dossier te doen. Dit geldt ook voor andere specialisten, zoals bijvoorbeeld een behandelaar in een RSI behandelcentrum, een manueel therapeut of een fysiotherapeut. U kunt de RSI Patiëntenvereniging contacteren en uw collega’s vragen of zij bereid zijn om een verklaring af te leggen. U kunt ook noteren hoe lang u werkt, hoeveel pauzes u heeft en hoe lang deze pauzes duren. Tot slot is het raadzaam om uw werkplek te fotograferen. Wanneer het dan komt tot een gerechtelijke procedure, dan heeft u alle informatie die u nodig heeft in uw dossier.

De werkgever aansprakelijk stellen

U kunt uw werkgever aansprakelijk stellen wanneer aan te tonen is dat de klachten of de ziekte die u heeft ontwikkeld zijn ontstaan door uw werk. Wanneer u veel werkt aan een bureau en met een computer, dan is de werkgever aansprakelijk voor RSI-klachten wanneer deze niet heeft gezorgd voor een goede werkplek. Werkt u bijvoorbeeld op een stoel en aan een bureau die beiden standaard zijn en niet kunnen worden aangepast aan uw lengte? Dan is de werkgever aansprakelijk voor de schade die u lijdt als gevolg van de RSI-klachten. Moet de werknemer langdurig in dezelfde houding zitten of staan zonder dat er wordt gezorgd voor een afwisseling van het werk of een pauze? Ook dan kan de werkgever aansprakelijk worden gesteld.

Wanneer is de werkgever niet aansprakelijk?

De werkgever wordt in de meeste gevallen niet aansprakelijk gesteld wanneer u wel de middelen aangereikt hebt gekregen om de klachten te voorkomen, maar u heeft zelf het besluit genomen om hier geen gebruik van te maken. Wanneer een werkgever u een ergonomische stoel aanbiedt en u schuift deze aan de kant om op een houten stoel die niet verstelbaar is te gaan zitten, dan kan de werkgever u er nog op wijzen dat het risico aanwezig is dat u hierdoor klachten ontwikkelt. Blijft u erbij dat u op de houten stoel wilt zitten? Dan is dit uw eigen keuze en zal de werkgever over het algemeen geen schadevergoeding hoeven te betalen wanneer u daadwerkelijk klachten ontwikkelt.