Jurist arbeidsrecht

In het arbeidsrecht zijn de verhoudingen tussen de werkgever en werknemer opgenomen. In de wetgeving zijn verschillende regels tussen werknemers en werkgevers vastgelegd.  Daarnaast zijn er ook afspraken tussen de werknemer en werkgever gemaakt. Deze zijn overeengekomen in de arbeidsovereenkomst. Bijvoorbeeld de maximale lengte van de proeftijd, het aantal vakantiedagen, uw loon en eventuele andere afspraken zoals het gebruik van de leaseauto etc.

Een groot deel van de wetgeving rondom werk & ontslag is dwingend recht. Dit betekend dat de werknemer bijna altijd beschermd wordt door de wet en dat er van de wetgeving mag worden afgeweken. Hierdoor is er geen machtsverschil meer tussen de werkgever en werknemer. Ondanks dat de wetgeving duidelijk is ontstaan er regelmatig conflicten tussen werknemers en werkgever. Dit gaat meestal over het ontslag, maar ook of andere zaken zoals de betaling van het loon en de vakantiedagen. Wilt u advies over dit soort situaties? Een jurist arbeidsrecht van Rechtskundig kan u verder helpen.

Op zoek naar een goede jurist arbeidsrecht en direct hulp nodig?

Onze arbeidsrecht juristen staan vandaag tot 20:00 uur voor u klaar!

Betrokken en persoonlijk

Snelle reactietijd

Duidelijke en heldere taal

Verschillende vormen van ontslag

Volgens de wet bestaan er een aantal verschillende vormen van ontslag. Hierdoor ontstaan er ook verschillende ontslagprocedures waar de werkgever zich aan moet houden. Voor ieder ontslag is de procedure juridisch vastgelegd sinds 1 juli 2015. Er gelden algemene regels wanneer een werkgever niet mag worden ontslag. Een werknemer mag bijvoorbeeld niet ontslagen worden bij ziekte. Als de werknemer langer dan 2 jaar ziek is, dan mag een werknemer wel ontslagen worden.

Daarnaast is er bij een ontslag sinds 1 juli 2015 altijd een opzegtermijn van één maand. Dit is ook bij contracten met een tijdelijke duur. Doet een werkgever dit te laat? Dan krijgt u verplicht één maand salaris mee naast uw ontslag. Dit is weer anders als u op staande voet ontslagen wordt. Voor een ontslag op staande voet dient wel een gegronde reden te zijn. Als deze er niet is dan kunt u deze juridisch aanvechten met de hulp van een jurist arbeidsrecht. U heeft bij een ontslag op staande voet namelijk ook geen recht op een ww-uitkering.

Transitievergoeding

Sinds 1 januari 2020 heeft u in verschillende situaties recht op een transitievergoeding. U heeft hier recht op als u 2 jaar of langer in dienst bent geweest bij dezelfde werkgever. Dit bedrag kunt u gebruiken om een nieuwe baan te vinden of om uzelf om te scholen. Het is van belang dat als u werkloos wordt dat u weet wat uw rechten en plichten zijn. Juridisch advies door een jurist arbeidsrecht kan hierbij van belang zijn.

Arbeidsconflicten

Helaas ontstaan er tegenwoordig steeds vaker discussies rondom arbeidsconflicten. In theorie is er een gezagsverhouding waarbij u als werknemer uitvoert wat de werkgever u opdraagt. Dit bent u verplicht zolang de opdracht redelijk is. Er ontstaan arbeidsconflicten als de opdracht niet redelijk is. Bijvoorbeeld als u onvrijwillig wordt overgeplaatst naar een andere afdeling of als uw vakantiedagen niet worden uitgekeerd.

Bijvoorbeeld als een bedrijf een zwaarwegend belang heeft. Bij dit soort conflicten is het van belang dat er een bemiddeling op het werk is. U wilt natuurlijk niet uw baan verliezen door een arbeidsconflict. Aan de andere kant wilt u wel graag dat het conflict wordt opgelost. Als er geen afspraken gemaakt kunnen worden dan kunt u eventueel nog naar de rechter stappen om uw gelijk te halen.

U kunt er dan voor zorgen dat uw verzoek alsnog wordt ingewilligd. De rechter zal bepalen wie er fout is en of de werkgever bijvoorbeeld uw verzoek alsnog moet inwilligen. Bij verlof zal een rechter regelmatig voor de kant van de werknemer kiezen. Een jurist arbeidsrecht is bij dit soort zaken is van belang om samen een oplossing te vinden. Het liefste wordt er natuurlijk geprobeerd om een gang naar de rechter te voorkomen. U kunt zo een arbeidsconflict op de juiste manier oplossen.

Heeft u de afgelopen periode wel arbeid verricht, maar weigert uw werkgever dit loon te betalen? Dan heeft hij waarschijnlijk naar eigen zeggen hele goede redenen om dit niet te doen. Maar mag dit zomaar? Nee, in de meeste gevallen is de werkgever wettelijk gezien gewoon verplicht om uw loon door te betalen. Als hij dit niet doet, kunt u een loonvordering indienen.