Kantonrechtersformule

Bij het berekenen van uw ontslagvergoeding wordt er gebruik gemaakt van de kantonrechtersformule. Hierbij wordt er rekening gehouden met de omstandigheden waarin u verkeerd als werknemer. Er wordt gekeken naar uw maandloon, arbeidsjaren en verwijten die aangeschreven kunnen worden aan de werknemer. Sinds 1 juli 2015 wordt vooral de transitievergoeding uitgekeerd. De kantonrechtersformule kan nog wel opgelegd worden als aanvulling op de transitievergoeding. Dit gebeurd alleen als u ontslagen bent via het UWV of via de kantonrechter. In bepaalde situaties heeft u geen recht op een ontslagvergoeding. Juridisch advies bij kantonrechterformule kan u helpen om te kijken waar u precies recht op heeft. De kantonrechterformule is als volgt opgesteld: A X B X C = Arbeidsjaren X Maandsalaris X Correctiefactor.

Arbeidsjaren bij de kantonrechterformule

De hoogte van de ontslagvergoeding is afhankelijk van het aantal jaren dat u bij een bedrijf in dienst geweest bent. Het aantal jaren tot het ontbindingsjaar wordt altijd naar hele jaren afgerond. Stel u heeft 34 jaar en 6 maanden bij een bedrijf gewerkt, dan wordt dit afgerond naar 35 jaar. Bij de kantonrechterformule wordt het aantal arbeidsjaren beoordeeld op basis van uw leeftijd. Tot een leeftijd van 35 jaar telt ieder jaar dat u gewerkt heeft als een half jaar. Bij 10 jaar dienstverband tellen het aantal jaren dus als 5 jaar. Bij een leeftijd van 35 tot 45 jaar telt ieder gewerkt jaar gewoon als één jaar. Bij een leeftijd van 45 tot 55 jaar telt ieder gewerkt jaar voor anderhalf en vanaf 55 jaar zelfs als twee jaar.

De beloning oftewel het maandsalaris in de kantonrechterformule

De B staat officieel voor beloning in de kantonrechterformule. Bij de beloning wordt het bruto maandloon bedoeld. Het bruto maandloon wordt nog vermeerderd met vakantietoeslag en eventueel een dertiende maand. Sommige bedragen worden niet meegenomen in deze berekening. Denk bijvoorbeeld aan de telefoon of auto van de zaak. Deze worden niet geteld als bruto maandloon. In hele uitzonderlijke gevallen kan een rechter bepalen dat bepaalde extra’s wel meegeteld dienen te worden.

Correctiefactor in de kantonrechterformule

De C staat voor de correctiefactor in de kantonrechterformule. Meestal kiezen kantonrechters standaard voor een correctiefactoor van één. Het kan gebeuren dat er voor een ander getal gekozen wordt vanwege bijzondere omstandigheden. Stel dat er niet veel te verwijten valt aan de werknemer zelf, dan kan de kantonrechter ervoor kiezen om de correctiefactor op minder dan één neer te zetten. Is het ontslag bijna volledig te wijten aan de werknemer? Dan kan ervoor gekozen worden om de correctiefactor op twee te zetten.

Bijzondere omstandigheden

Op basis van de formule wordt de ontslagvergoeding berekend. Er wordt gekeken naar de verwijtbaarheid van de werknemer en de werkgever. Wat is bijvoorbeeld de situatie op de arbeidsmarkt voor de werkgever? Hoe snel zou hij/zij een nieuwe baan kunnen vinden? Maar ook de financiële positie van de werkgever speelt mee bij het bepalen van de ontslagvergoeding.