Kennelijk onredelijk ontslag

Als uw werkgever een ontslagvergunning krijgt via het UWV, dan kan het natuurlijk voorkomen dat u het niet eens bent met het ontslag. U denkt dat uw werkgever helemaal geen reden heeft om u te ontslaan. U komt dan in de situatie van een kennelijk onredelijk ontslag. U kunt een procedure starten via de kantonrechter om uw ontslag aan te vechten. Een rechter moet dan gaan beoordelen of het ontslag inderdaad onredelijk is. Als de rechter besluit dat het ontslag onredelijk is, dan kan het ontslag teruggedraaid worden of er wordt een flinke ontslagvergoeding uitgekeerd. De procedure verloopt wel anders als bij een ontslag via de kantonrechter. Hierbij wordt er een ontslagvergoeding berekend op basis van de kantonrechterformule. Juridisch advies bij kennelijk onredelijk ontslag is van belang om de juiste vergoeding eruit te slepen.

Wanneer is het een kennelijk onredelijk ontslag?

De rechter zal op basis van een aantal punten bepalen of het ontslag inderdaad onredelijk is. Daarbij spelen verschillende zaken een rol zoals de leeftijd van de werknemer en de duur van het dienstverband. Er wordt ook gekeken of het eenvoudig is om passend nieuw werk te vinden. De financiële positie van de werknemer wordt ook meegenomen. Was het inderdaad nodig om iemand te ontslaan vanwege financiële problemen binnen het bedrijf? Als alle factoren meer in het voordeel zijn van de werknemer, dan is de kans groot dat de rechter aanneemt dat het een kennelijk redelijk ontslag is. Als er meer factoren in het voordeel van de werkgever liggen dan is er een kans dat de ontslagvergoeding kleiner is.

Het opstarten van een procedure

Iedereen die ontslagen is met een ontslagvergunning kan besluiten om een procedure te starten en een schadevergoeding te claimen. U moet dan wel binnen 6 maanden na uw ontslag actie ondernemen. Een jurist kan eventueel vooraf al kijken of uw zaak kans van slagen heeft. De totale duur van de procedure kan soms wel 6 tot 9 maanden in beslag nemen. Als u het vervolgens niet eens bent met het eindvonnis dan kunt u in hoger beroep gaan. Dit kan zowel als werknemer als werkgever.

Het bepalen van de ontslagvergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag

Een ontslagvergoeding bij een kennelijk onredelijk slag wordt bepaald aan de geleden schaden. Hoeveel schade heeft u financieel geleden doordat u onterecht ontslagen bent? Denk aan de kosten voor het inschakelen van een jurist en het maandloon dat u heeft misgelopen. Alle kosten worden begroot en aangeboden aan de rechter. De rechter bepaalt vervolgens of de ex-werknemer de schade moet betalen. Daarnaast wordt bepaald hoe lang het salaris nog moet worden doorbetaald. In sommige situaties wordt het salaris nog tot één jaar uitbetaald.