Kinderalimentatie

kinderalimentatieAls er kinderen in het spel zijn bij een echtscheiding, dan krijgt u te maken met kinderalimentatie. Bij de meeste scheidingen gaat één van de ouders voor de kinderen zorgen. Eén van de ouders is hierbij verplicht om bij te dragen aan de zorg van de kinderen. Deze financiële plicht wordt kinderalimentatieplicht genoemd. In overleg wordt er door de ouders de hoogte van het bedrag per kind bepaalt. Dit bedrag wordt door de rechter getoetst op draagbaarheid en vraag. Het vastgestelde bedrag wordt vervolgens ieder jaar verhoogt aan de hand van de indexering en behoefte. Een studerend kind heeft bijvoorbeeld meer financiële middelen nodig, dan een kind van vijf jaar.

Kinderalimentatieplicht

Volgens de kinderalimentatieplicht is de niet-verzorgende ouder verplicht om alimentatie aan de verzorgende ouder te betalen. Het kan voorkomen dat u kiest voor een co-ouderschap. Dit betekent dat een deel van de tijd de kinderen bij één van de ouders woont en een ander deel van de tijd bij de andere ouder. Het gebeurt bijvoorbeeld regelmatig dat de kinderen in het weekend bij de vader verblijven. Volgens de kinderalimentatieplicht dient de alimentatie betaalt te worden aan de ouder waar de kinderen het grootste deel van de tijd wonen. Als bijvoorbeeld de vader van de kinderen alleen in het weekend voor de kinderen zorgt, dan dient het bedrag aan de moeder betaalt te worden. Het kan ook voorkomen dat u samen voor één kind gezorgd heeft tijdens uw huwelijk, maar dat u niet de vader van het kind bent. U bent dan verplicht om ook als niet-ouder alimentatie voor het kind te betalen.

De hoogte van de alimentatie

De hoogte van de alimentatie wordt berekend op basis van behoefte en draagkracht. Vaak wordt er gekeken naar de inkomens voor de scheiding. Hoeveel geld was er ongeveer nodig om samen voor uw kind te zorgen? Vervolgens wordt de draagkracht bepaalt van de ouder die voor de kinderen gaat zorgen. Hierbij wordt er gekeken naar hoeveel geld u kwijt bent voor uw levensonderhoud. Vervolgens wordt er een definitief bedrag vastgesteld. Dit bedrag kan door een jurist berekent worden en een jurist zal dit bedrag vervolgens toetsen en definitief toewijzen. Het minimale bedrag per kind ligt op € 25 per maand.

De kinderalimentatie wijzigen

Als een kind ouder wordt, dan kan het voorkomen dat het kind in zijn of haar eigen levensonderhoud kan voorzien. Een kind heeft bijvoorbeeld een baantje of recht op studiefinanciering. De kinderalimentatie kan hierdoor verlaagt worden of zelfs op nihil gesteld worden. Het wijzigen van de alimentatie dient altijd in overleg met de ex-partner te gebeuren. Is uw ex-partner het hier niet mee eens? U kunt eventueel juridisch advies inwinnen over een herberekening van de kinderalimentatie. Eventueel kunt u hiervoor een verzoek indienen bij de rechter. Een rechter kan een herberekening uitvoeren in de nieuwe situatie en de alimentatie verlagen of op nihil stellen. Het is belangrijk dat afspraken over de kinderalimentatie altijd schriftelijk worden vastgelegd. U kunt zo op een later moment hier beiden op terugkomen.