Kom ik in aanmerking voor een ontslagvergoeding?

In diverse situaties komt u in aanmerking voor een ontslagvergoeding, maar er zijn ook zeker situaties waarin u hier niet op hoeft te rekenen. Wanneer u terecht op staande voet wordt ontslagen, wanneer u wordt ontslagen bij het aflopen van een arbeidscontract voor bepaalde tijd, wanneer u wordt ontslagen tijdens een proeftijd en wanneer u wordt ontslagen doordat de werkgever failliet is verklaard heeft u zelden recht op een ontslagvergoeding.

Wanneer heeft u mogelijk wel recht op een ontslagvergoeding?

U kunt wel in aanmerking komen voor een ontslagvergoeding wanneer u vrijwel niets te verwijten valt. Hierbij is faillissement een uitzondering. Wanneer u van mening bent dat u niets te verwijten valt en uw werkgever is wel van mening dat u iets te verwijten valt, dan zal er een beroep moeten worden gedaan op de kantonrechter om dit vast te stellen. Komt u in aanmerking voor een ontslagvergoeding? Dan zal de hoogte van de vergoeding in de meeste gevallen worden berekend volgens de kantonrechtersformule, hoewel dit niet verplicht is. Kan uw werkgever aantonen met bewijsstukken dat het ontslag u wel te verwijten valt? Dan betekent dit niet per definitie dat uw recht op een ontslagvergoeding komt te vervallen. Wel is het goed mogelijk dat deze lager uit komt dan wanneer u niets te verwijten valt.

Geen recht bij het nemen van ontslag

Wanneer u als werknemer zelf ontslag neemt, dan heeft u geen recht op een ontslagvergoeding. Hier zijn wel enkele uitzonderingen in, maar in de praktijk komt het zelden voor dat een ontslagvergoeding wordt toegekend aan iemand die zelf de functie heeft opgezegd bij de werkgever.

Als uw werkgever het ontslag aan moet vragen

Een werkgever mag u niet zomaar ontslaan. Deze moet hier een goede reden voor hebben. Wanneer de werkgever u wil ontslaan, dan kan deze het ontslag aanvragen bij het UWV of bij een kantonrechter. Het UWV mag geen ontslagvergoeding toekennen en een kantonrechter mag dit wel. Dit betekent overigens niet dat u niet in aanmerking kunt komen voor een ontslagvergoeding wanneer het UWV wordt ingeschakeld voor uw ontslagaanvraag. Wanneer het UWV uw ontslag aan uw werkgever heeft goedgekeurd, dan heeft u het recht om een procedure te starten bij de kantonrechter om een ontslagvergoeding te claimen wanneer u van mening bent dat u hier recht op heeft.

Hoe hoog is de ontslagvergoeding?

De ontslagvergoeding is geen vast bedrag dat iedere werknemer krijgt als deze recht heeft op een ontslagvergoeding. Er is een formule die wordt gebruikt voor het berekenen van de hoogte van de ontslagvergoeding. Deze formule wordt ook wel de kantonrechtersformule of de ABC-formule genoemd. Deze formule zorgt voor iedereen voor een persoonlijke ontslagvergoeding. Binnen de formule wordt rekening gehouden met het aantal dienstjaren, met het maandsalaris en met de zogenaamde correctiefactor. Hoe meer uw werkgever te verwijten valt, hoe hoger de correctiefactor. Hoe meer u te verwijten valt, hoe lager de correctiefactor. Een hogere correctiefactor zorgt ook voor een hogere ontslagvergoeding.