Komt het concurrentiebeding te vervallen bij het veranderen van functie?

In veel gevallen is het zo dat een werknemer eenmalig een concurrentiebeding ondertekent en vervolgens niet meer. Dit wil zeggen dat het concurrentiebeding hierna niet meer opnieuw is opgesteld en ondertekend door de werknemer. Hierdoor kan het zijn dat de werknemer in de tussentijd van functie is veranderd binnen de onderneming. De vraag is dan natuurlijk of het concurrentiebeding dan nog wel geldig is.

Is het concurrentiebeding nog wel geldig?

Of het concurrentiebeding nog wel geldig is, is afhankelijk van diverse factoren. Het is volgens de rechtspraak zo dat er een nieuw concurrentiebeding moet worden opgesteld en ondertekend wanneer er een ingrijpende functiewisseling plaats zal vinden en wanneer het concurrentiebeding door deze functiewisseling aanzienlijk zwaarder is gaan wegen. Er is sprake van een ingrijpende functiewisseling wanneer deze functiewisseling niet vanzelfsprekend is. Wanneer u eerst junior verkoper bent en vervolgens verkoper wordt, dan wordt dit gezien als een logische functiewisseling en zal er geen sprake zijn van een ingrijpende verandering van functie. Wordt u ineens office manager? Dan is er wel sprake van een ingrijpende functieverandering.

Is het concurrentiebeding zwaarder gaan wegen?

Op de tweede plaats is het zo dat het moet worden aangetoond dat het concurrentiebeding zwaarder is gaan wegen. Is het zo dat het beding nu een grotere belemmering vormt dan voorafgaande aan de functiewijziging? Deze vraag zal de rechter moeten beantwoorden. De rechter moet hiervoor eigenlijk beoordelen hoe uw kansen op de arbeidsmarkt zijn met het concurrentiebeding en in hoeverre deze kansen kleiner zijn dan wanneer u geen concurrentiebeding zou hebben. De rechter zal hierbij ook beoordelen of er goede mogelijkheden zijn voor u om als zelfstandige te starten. Wanneer dit het geval is, dan zal er in de meeste gevallen worden besloten dat de belemmering niet al te groot is, ondanks dat u misschien wel helemaal niet voor uzelf wilt beginnen. Het gaat uiteindelijk om de feiten.

Een ongeldigverklaring van het concurrentiebeding

Heeft er inderdaad een ingrijpende functieverandering plaatsgevonden zonder dat er een nieuw concurrentiebeding is opgesteld en ondertekend? En is het inderdaad zo dat het concurrentiebeding voor u een grotere belemmering is gaan vormen in de arbeidsmarkt? Dan is de kans goed aanwezig dat de rechter zal besluiten om het concurrentiebeding ongeldig te verklaren. Anderzijds is het ook mogelijk dat het concurrentiebeding zal worden beperkt in meer of mindere mate. Vanzelfsprekend kunt u zich altijd laten adviseren door een arbeidsrecht specialist wanneer u wilt weten of u onder een concurrentiebeding uit kunt of niet.