Koopovereenkomst woning

U wordt officieel eigenaar van uw eigen woning als u de koopovereenkomst ondertekent heeft. Dit gebeurt bij de notaris bij de sleuteloverdracht. U tekent bij de notaris de definitieve koopovereenkomst en u mag de hypothecaire akte tekenen. De notaris zal de woning officieel gaan inschrijven zodat u definitief eigenaar bent van de woning. Alle rechten die bij de aankoop van uw woning horen staan omschreven in uw koopovereenkomst. Een koopovereenkomst vooraf laten checken kan slim zijn. U weet dan zeker dat het contract klopt en al uw rechten en plichten staan opgenomen in de overeenkomst.

Wettelijke bedenktijd bij de aankoop van een woning

Als u een voorlopig koopcontract getekend heeft dan heeft u te maken met een wettelijke bedenktijd van drie dagen. Dit gaat in op de dag dat u de koopovereenkomst ondertekent heeft. Onterecht wordt er vaak gedacht dat deze bedenktijd ingaat op het moment dat u de definitieve koopovereenkomst ondertekent. Dit is niet zo deze bedenktijd gaat in op het moment dat u de voorlopige koopovereenkomst bij de makelaar ondertekent. De bedenktijd loopt in principe af op de derde dag om 24.00. Binnen deze drie dagen kan de koper van de koopovereenkomst afzien zonder een reden op te geven. Officieel mag de verkopende partij afspreken dat de wettelijke bedenktijd langer is. Dit moet dan aangegeven staat in het voorlopige koopcontract. Het is wel zo dat het minimaal drie dagen is en dit is meestal standaard bij de koopovereenkomst.

De algemene termijnenwet bij de wettelijke bedenktijd

De wettelijke bedenktijd is geregeld volgens de algemene termijnenwet. Dit betekent dat de bedenktijd in de praktijk iets langer uit kan vallen dan drie dagen. In de drie dagen mag namelijk maar één zaterdag of zondag zitten. Stel u tekent op vrijdag de voorlopige koopovereenkomst dan mag u maandag om 24.00 er nog vanaf zien. Overigens mag ook twee van de drie dagen geen feestdag zijn.

Schriftelijke koopovereenkomst woning

Een koopovereenkomst woning mag nooit mondeling overeengekomen zijn. U moet altijd schriftelijk een koopovereenkomst ondertekenen. Een mondelinge overeenkomst is helaas niet geldig. De koper en de verkoper moeten beide het document ondertekenen en beide een exemplaar ontvangen. Meestal wordt de overeenkomst driemaal ondertekent voor zowel de koper, verkoper en notaris.

Boeteclausule na de wettelijke bedenktijd

Als u na de wettelijke bedenktijd toch nog van de woning af wil dan krijgt u te maken met een boeteclausule. Dit is 10% van de prijs die u zou betalen voor de woning. Er zijn wel uitzonderingen wanneer u de boeteclausule niet hoeft te betalen. Bijvoorbeeld als u de financiering niet rond krijgt en u minimaal twee afwijzingen heeft van twee verschillende banken. U hoeft de boete ook niet te betalen als u in de koopovereenkomst heeft opgenomen dat u bij een bouwkundige keuring met gebreken hoger dan een x bedrag afziet van de woning. Het is slim om goed naar deze clausules door ons te laten kijken voordat u actie onderneemt.