Kooprecht huurwoning

Huurders hebben vaak het idee dat bij de verkoop van de huurwoning ze als eerste het kooprecht hebben. In sommige situaties komt het inderdaad voor dat de woning eerst aan de huurders te koop wordt aangeboden. Toch is het kooprecht voor een huurder niet volgens de wet vastgelegd. De verhuurder hoeft u dus niet verplicht eerst te benaderen of u de woning graag wil kopen. Ondanks dat er geen wet is vastgelegd probeert de overheid het kooprecht voor huurders te bevorderen. De overheid wil in de toekomst wel het kooprecht huurwoning gaan vastleggen. Op dit moment is dit dus nog niet wettelijk geregeld.

Kooprecht huurwoning bevorderen

Op dit moment zijn er wel al een aantal wijzigingen die ervoor moeten zorgen dat huurders sneller hun huurwoning kopen. Eén van de regels is bijvoorbeeld dat de koopwoning eerst moet worden aangeboden aan de huurder. Als deze het bod niet wil of kan betalen, dan mag de verhuurder pas de woning in de verkoop doen. Nog een regel is dat de huurder de woning met korting mag verkopen aan de verhuurder. Dit zou het voor de huurder aantrekkelijk moeten maken om de woning te kopen. Nog een voordeel voor de verhuurder is er dat er sneller een woning verkocht kan worden. De verkopende partij hoeft zo geen dure makelaar in te schakelen en bespaart in de kosten. Deze winst kan doorberekend worden aan de huurder.

Afspraken in de huurovereenkomst

Ondanks dat er geen wet is waarin alles geregeld wordt kunnen er wel afspraken gemaakt worden in de huurovereenkomst. Er kan bijvoorbeeld in de huurovereenkomst worden opgenomen dat de huurder altijd als eerste het kooprecht heeft. Vaak wordt een deel van de betaalde huurprijs in mindering gebracht op de koopsom. Het exacte percentage kan al in de overeenkomst worden opgenomen. De huurder heeft dan het recht op de woning te kopen tegen de marktwaarde. Dit soort bedingen kunnen allemaal in de overeenkomst worden opgenomen. Er zijn verschillende soorten bedingen die u kunt laten opnemen. Het is wel verstandig om eerst een jurist naar de overeenkomst te laten kijken. Vooral als u van plan bent om eerst de woning te huren en over een paar jaar de woning te kopen. U heeft misschien op dit moment nog niet voldoende eigenmiddelen, maar u verwacht dit over een paar jaar wel te hebben. Dit kan een reden zijn om vooraf een beding op te nemen.

Koop breekt geen huur

In de wet is wel vastgelegd dat de verkoop van een woning officieel geen huur breekt. De verhuurder kan u dus niet zomaar uit de woning zetten omdat er plannen zijn deze te verkopen. Deze wet is dwingend recht en dit wil zeggen dat er niet vanaf geweken kan worden. De nieuwe eigenaar van de woning kan dus niet zomaar de huurder uit het huis zetten. De koper is verplicht om de huurovereenkomst over te nemen van de vorige eigenaar. Afhankelijk van het soort huurcontract kan deze wel worden opgezegd volgens de officiële huurwet. Bijvoorbeeld bij een huurcontract van één jaar kan deze drie maanden aan het einde van het contract schriftelijk worden opgezegd door de nieuwe verhuurder.