Kort geding over ontslag

Een kort geding is een korte procedure waarbij de rechter uitsluitend een voorlopig oordeel geeft. Er wordt ook wel eens gesproken van een voorlopige voorziening en dit heeft uiteraard ook te maken met het feit dat er geen definitieve beslissing zal worden genomen door de rechter. In de meeste gevallen is het wel zo dat een voorlopig oordeel door de partijen zal worden aanvaard als een definitief oordeel, maar het is wel mogelijk om toch een definitieve uitspraak te krijgen. Dit kan alleen niet met een kort geding. Een kort geding is de juiste keuze wanneer er haast is bij het krijgen van een oordeel. Het moet dan ook gaan om een zaak met een spoedeisend belang om een kort geding te kunnen starten.

De schriftelijke behandeling

De schriftelijke behandeling bestaat in principe uit het uitgeven van de dagvaarding. De ene partij moet de andere partij oproepen om aanwezig te zijn bij de mondelinge behandeling tijdens de zitting bij de rechter. Deze dagvaarding wordt in de meeste gevallen door een advocaat of een jurist opgesteld. In de dagvaarding moet worden opgenomen wat de tegenpartij eist en hier moet een omschrijving aan worden gegeven. De meest spoedeisende zaken komen al binnen enkele dagen voor de rechter.

De mondeling behandeling

De zitting wordt ook wel de mondelinge behandeling genoemd, waarbij de partijen allebei de standpunten aan de rechter kunnen voorleggen en de zaak kunnen beargumenteren. Nadat de partijen aan het woord zijn geweest, in de meeste gevallen de advocaten of juridisch adviseurs van de partijen, dan kan de rechter nog vragen stellen. De rechter zal hierop de zaak sluiten en aangeven dat de partijen de uitspraak per post tegemoet kunnen zien. Soms wordt de uitspraak naar de juridisch adviseurs of de advocaten gestuurd en soms wordt dit direct naar de partijen zelf gedaan, afhankelijk van de zaak. De uitspraak laat enkele dagen tot enkele weken op zich wachten, afhankelijk van de mate van spoedeisend belang.

Geen definitieve beslissing

De uitspraak is niet definitief. De rechter geeft bij een kort geding enkel een voorlopig oordeel. Dit betekent dat de rechter zal aangeven hoe deze tegenover de zaak staat. In de meeste gevallen is het zo dat het definitieve oordeel hetzelfde zal zijn wanneer er wel een zaak van wordt gemaakt voor een definitieve uitspraak, waardoor de partijen in de meeste gevallen genoegen nemen met een voorlopig oordeel.

Niet akkoord met het voorlopige oordeel?

Het is niet verplicht om u neer te leggen bij een voorlopig oordeel. Wanneer u van mening bent dat het oordeel anders zou zijn bij een uitgebreidere procedure, dan heeft u het recht om deze procedure te starten om een definitief oordeel te krijgen. Dit is de zogenaamde bodemprocedure die dan moet worden gestart. Dit is uitsluitend aan te raden als de ontevreden partij vrij zeker is over het feit dat de definitieve beslissing anders zal uitpakken bij een uitgebreidere procedure. Uiteraard kan de advocaat of jurist hierbij adviseren. U kunt een bodemprocedure starten of in hoger beroep gaan tegen het voorlopige oordeel van het kort geding. Het instellen van een hoger beroep moet gebeuren binnen vier weken na het ontvangen van het voorlopige oordeel.

Wilt u meer weten?

Wilt u een kort geding aanspannen of wordt er een kort geding tegen u aangespannen en wilt u gebruik maken van de professionele ondersteuning van een arbeidsrecht jurist? Dan bent u natuurlijk van harte welkom om eens contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag verder.