Korting op uw eigen bijdrage en meerdere toevoegingen

De Raad voor Rechtsbijstand bepaalt niet alleen of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, maar deze raad bepaalt ook de hoogte van uw eigen bijdrage. Deze wordt vastgesteld op basis van uw inkomen. Wanneer u een diagnosedocument heeft, dan kunt u korting krijgen op uw eigen bijdrage. Deze korting bedraagt een ruime vijftig euro. In sommige gevallen komt dit eigenlijk neer op ongeveer de helft van uw eigen bijdrage, maar het kan ook slechts een fractie zijn van wat u moet betalen aan eigen bijdrage.

Hoeveel eigen bijdrage moet ik betalen?

Het is zo niet te zeggen hoeveel u moet betalen aan eigen bijdrage. Dit bedrag wordt door de Raad voor Rechtsbijstand bepaalt en verhoudt zich tot uw inkomen. Dit betekent dat u meer eigen bijdrage moet betalen naar mate u meer verdient. De minimale eigen bijdrage ligt rond de € 130,-. Wanneer u dan nog ongeveer € 50,- korting krijgt, dan betekent dit dat u zelf nog slechts € 80,- zelf hoeft te betalen. De maximale eigen bijdrage ligt op een kleine € 800,-. Dit is dus het bedrag dat u betaalt wanneer uw inkomen net onder de grens ligt en dus aan de hoge kant is. De korting blijft overigens altijd hetzelfde bedrag.

Een diagnosedocument van het Juridisch Loket

Het Juridisch Loket is er voor iedereen. Wanneer u een probleem, conflict of vraag heeft op het juridische vlak, dan kunt u dit neerleggen bij het Juridisch Loket. Deze biedt de dienstverlening kosteloos aan als dienst van de overheid. De medewerker die u hier adviseert kan u voorzien van het nodige advies betreffende de zaak, echter, het is deze jurist niet toegestaan om als juridisch adviseur op te treden voor u. Wanneer het in uw specifieke situatie wel nodig is om een jurist dan wel advocaat in te schakelen, dan zal de medewerker u een diagnosedocument geven. Dit is een document waarmee u wordt verwezen naar een advocaat. Het is vergelijkbaar met de werking van een doorverwijzing van een huisarts naar een medisch specialist in het ziekenhuis. U kunt met dit document dus naar een advocaat op verwijzing van het Juridisch Loket.

De advocaat dient de aanvraag in

U kunt naar een advocaat gaan die bij het systeem is aangesloten voor de gefinancierde rechtsbijstand. Deze kan vervolgens de aanvraag voor u indienen om gefinancierde rechtshulp te krijgen. De advocaat zal hierbij ook aangeven dat u een diagnosedocument heeft. Dit betekent dat u de korting krijgt wanneer de Raad voor Rechtsbijstand besluit dat u inderdaad recht heeft op gefinancierde rechtsbijstand. Uw eigen bijdrage wordt vastgesteld en hier wordt de korting nog van afgetrokken.

De anticumulatiebepaling

De anticumulatiebepaling zorgt ervoor dat het niet voor kan komen dat u meerdere keren een eigen bijdrage moet betalen. Het komt niet vaak voor, maar het kan gebeuren dat u binnen aan half jaar tijd meerdere malen een verzoek moet indienen voor gefinancierde rechtsbijstand. Wanneer u al deze keren een eigen bijdrage zou moeten betalen, dan kan dit zorgen voor financiële problemen. Om dit te voorkomen is er de anticumulatiebepaling die ervoor zorgt dat u maar één keer in een half jaar een gehele eigen bijdrage betaalt voor de gefinancierde rechtshulp.