Wat kost het indienen van een Wob-verzoek?

De overheid deelt veel informatie uit eigen beweging, maar niet alle informatie wordt zomaar gedeeld. Het is immers zo dat veel overheidsinformatie voor de meeste mensen niet interessant of relevant is. Wanneer de betreffende informatie voor u wel interessant is, en u wenst de informatie te ontvangen, dan kunt u hiervoor een verzoek indienen bij de overheidsinstantie die over de informatie beschikt. Dit verzoek wordt ook wel een Wob-verzoek genoemd. De overheidsinstantie zal in de meeste gevallen gehoor geven aan het verzoek en u de betreffende informatie in een bepaalde vorm toesturen. Toch zijn er ook gevallen waarin de informatie niet verstrekt zal worden. Uw Wob-verzoek wordt dan afgewezen.

De meeste informatie is gratis

Wanneer de overheidsinstantie beslist dat uw verzoek wordt ingewilligd, dan zal de informatie met u worden gedeeld. In de meeste gevallen is dit gratis. Vaak is het zo dat u de betreffende informatie direct met de beslissing van de overheidsinstantie ontvangt. Er worden dan geen kosten in rekening gebracht. In sommige gevallen zullen er wel kosten verbonden zijn aan het ontvangen van de opgevraagde informatie.

Wat moet u betalen als er kosten aan verbonden zijn?

Als de opgevraagde informatie met u gedeeld kan worden in minder dan dertien kopietjes, dan krijgt u de informatie kosteloos toegestuurd. De overheid kan wel kosten in rekening brengen wanneer er meer kopietjes nodig zijn. Moeten er tussen de zes en de dertien kopietjes worden gemaakt? Dan betaalt u maximaal € 4,50. Zijn er veertien of meer kopietjes nodig, dan mag er een bedrag in rekening worden gebracht van maximaal € 0,35 per kopie.

Meer dan alleen documenten

In verreweg de meeste gevallen wordt informatie verstrekt in de vorm van documenten, waarvoor de bovenstaande tarieven kunnen gelden. Dit zijn maximum tarieven, dus het kan ook zijn dat de overheidsinstantie besluit om geen of minder kosten in rekening te brengen. In bepaalde gevallen is het niet mogelijk om de informatie te verstrekken in de vorm van documenten. Het kan zijn dat de informatie bijvoorbeeld verstrekt moet worden in de vorm van een geluidsopname. In dit geval is het zo dat de kostprijs van het bandje of de disk waarop de geluidsopname moet worden gezet voor uw rekening kunnen komen. Deze kosten zijn relatief laag. Wanneer het nodig is om een samenvatting of uittreksel te maken van een document, dan betaalt u een bedrag van maximaal € 2,25 per pagina.

U moet zelf om de kosten vragen

Wij hebben u aangegeven wat de maximale tarieven zijn die voor uw rekening kunnen komen wanneer u een Wob-verzoek in wordt gewilligd en u de informatie kunt ontvangen. In de meeste gevallen zijn de kosten laag en door de geringe kosten kan de overheidsinstantie besluiten om de kosten niet bij u in rekening te brengen. Wanneer de overheidsinstantie wel kosten in rekening zal brengen voor het verstrekken van de informatie, dan wordt u hier niet in alle gevallen over geïnformeerd. Het is dan ook aan u om na te gaan of er kosten in rekening kunnen worden gebracht en hoe hoog deze kosten zijn. Uiteraard kunt u hier gewoon naar informeren bij de overheidsinstantie.