Lijfrenten en de fiscus

Er zijn verschillende mogelijkheden op het gebied van (aanvullende) oudedagsvoorziening. U kunt hierbij denken aan de lijfrenteverzekering, het lijfrentebeleggingsrecht of de lijfrentespaarrekening. Uiteraard bouwt u het kapitaal zelf op, door middel van het betalen van premies of door het storten van een koopsom. Deze bedragen zijn aftrekbaar van de belasting wanneer u een pensioentekort heeft. Daarnaast kan het zijn dat slechts een deel hiervan kan worden afgetrokken van de belasting. Het deel dat mag worden afgetrokken wordt ook wel de jaarruimte genoemd.

Wanneer zijn de bedragen aftrekbaar?

De bedragen zijn (deels) aftrekbaar wanneer u een pensioentekort (pensioengat) heeft en wanneer u de pensioenleeftijd nog niet heeft bereikt. Wanneer u aan de gestelde voorwaarden van de belastingdienst doet, dan hoeft u geen vermogensbelasting te betalen. Deze komt dan namelijk niet in box 3 terecht. De lijfrente uitkeringen die u ontvangt na het bereiken van de vastgestelde lijftijd worden geplaatst in box 1 en dit betekent dat u er inkomstenbelasting over dient te betalen.

Wat is voor u de beste optie?

De lijfrenteverzekering, het lijfrentebeleggingsrecht en de lijfrentespaarrekening hebben elk eigen voordelen, maar uiteraard ook nadelen. Het is verstandig om uw persoonlijke situatie eens te laten bekijken door een onafhankelijk financieel adviseur, zodat u zeker bent dat u de juiste beslissing neemt voor uw (aanvullende) oudedagsvoorziening.

De jaarruimte berekenen

De belastingdienst heeft een formule opgesteld voor het berekenen van de jaarruime. Het is mogelijk om de jaarruimte zelf te berekenen aan de hand van deze formule, welke is opgebouwd uit afkortingen. Wij geven u eerst de uitleg van de afkortingen, gevolgd door de formule die u kunt gebruiken voor de berekening van de jaarruimte.

  • Dit staat voor Aangroei van de pensioenregeling die u eventueel heeft via een werkgever. Het gaat om de aangroei op jaarbasis. De hoogte van dit bedrag kan worden afgelezen van het jaarlijkse pensioenoverzicht.
  • Dit staat voor AOW Franchise. De hoogte van dit bedrag wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. Voor AF geldt een maximum bedrag.
  • Dit is een factor die uitsluitend mee wordt gerekend wanneer u een spaarloonregeling via uw werkgever heeft afgesloten. Wanneer u het spaarloon inzet als oudedagsvoorziening die fiscaal aftrekbaar is, dan moet u het bedrag van de jaarlijkse bijdrage hieraan invullen bij deze factor.
  • Dit staat voor FOR-Donatie en deze geldt uitsluitend voor zelfstandigen. Het is aan jaarlijkse reservering. Wanneer u geen zelfstandige bent of wel een bedrijf heeft, maar zonder FOR-reserve, dan bedraagt dit bedrag dus 0.
  • Dit is de inkomensgrondslag. Dit is het totaal van de optelsom van uw loon, uw vakantiegelden, uw bonussen en dertiende maand, uw eventuele fiscale bijtelling en bijvoorbeeld alimentatiebedragen die u ontvangt. Wanneer u een eigen bedrijf heeft, dan moeten ook de inkomsten uit dit werk worden meegeteld. Voor IG geldt een maximum bedrag.

Formule: 17% (IG – AF) – 7,5 A – F – BS = jaarruimte.