Zijn lijfrenteverzekering koopsommen en premies fiscaal aftrekbaar?

Wanneer u een pensioentekort heeft, ofwel een pensioengat, dan is de koopsom of de premie van de lijfrenteverzekering tot een bepaalde hoogte fiscaal aftrekbaar. Wanneer u niet te maken heeft met een tekort aan pensioen, dan is de koopsom of de premie niet fiscaal aftrekbaar. De precieze fiscale aftrekbaarheid wordt ook wel de jaarruimte genoemd. Dit bedrag is het bedrag dat u op het belastbaar inkomen in mindering mag brengen wanneer u te maken heeft met een pensioengat. Uiteraard moet wel worden vastgesteld of u daadwerkelijk te maken heeft met een pensioengat. Dit kunt u doen door gebruik te maken van de formule die de belastingdienst speciaal hiervoor beschikbaar stelt.

De berekening van de jaarruimte

Voor het berekenen van de jaarruimte kan de formule van de belastingdienst worden gebruikt. In deze formule zijn diverse afkortingen te vinden. Wij zullen u eerst nadere uitleg geven over de afkortingen die u kunt vinden in de formule:

  • Dit is de inkomensgrondslag. Dit is het totaal van de optelsom van uw loon, uw vakantiegelden, uw bonussen en dertiende maand, uw eventuele fiscale bijtelling en bijvoorbeeld alimentatiebedragen die u ontvangt. Wanneer u een eigen bedrijf heeft, dan moeten ook de inkomsten uit dit werk worden meegeteld.
  • Dit staat voor AOW Franchise. De hoogte van dit bedrag wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld.
  • Dit staat voor Aangroei van de pensioenregeling die u eventueel heeft via een werkgever. Het gaat om de aangroei op jaarbasis. De hoogte van dit bedrag kan worden afgelezen van het jaarlijkse pensioenoverzicht.
  • Dit staat voor FOR-Donatie en deze geldt uitsluitend voor zelfstandigen. Het is aan jaarlijkse reservering. Wanneer u geen zelfstandige bent of wel een bedrijf heeft, maar zonder FOR-reserve, dan bedraagt dit bedrag dus 0.
  • Dit is een factor die uitsluitend mee wordt gerekend wanneer u een spaarloonregeling via uw werkgever heeft afgesloten. Wanneer u het spaarloon inzet als oudedagsvoorziening die fiscaal aftrekbaar is, dan moet u het bedrag van de jaarlijkse bijdrage hieraan invullen bij deze factor.

De formule om de jaarruimte te berekenen ziet er dan als volgt uit: 17% (IG – AF) – 7,5 A – F – BS. De uitkomst van deze formule is de jaarruimte. Hierbij is het belangrijk om er rekening mee te houden dat er een maximaal bedrag geldt voor (IG – AF).