Loon bij non-actiefstelling

Bij een arbeidsconflict kan het gebeuren dat u door een werkgever op non-actief gesteld wordt of u tijdelijk geschorst wordt. In principe worden beide termen gebruikt en is het alleen nog de vraag of u wettelijk recht heeft op loon? Het kan gebeuren dat u bepaalde werkzaamheden niet meer mag doen. Bij de politie gebeurt het bijvoorbeeld weleens dat u niet meer naar buiten mag, maar nog wel kantoorwerk mag doen bij een non-actiefstelling. Dit is natuurlijk per situatie weer anders en u kunt altijd juridisch advies bij loon bij non-actiefstelling inwinnen. Er kan niet alleen gekeken worden naar uw recht op loon, maar ook of u terecht op non-actief gezet bent. Het eerste advies is altijd gratis en vrijblijvend. Informeer dus gerust naar uw rechten bij een non-actiefstelling of schorsing.

Verplichte loondoorbetaling

Ondanks dat een werkgever een goede reden heeft om u te schorsen is het mogelijk dat de werkgever verplicht wordt om het loon gewoon door te betalen. Een schorsing wil absoluut niet zeggen dat u geen loon meer mag ontvangen. Een werkgever mag dus niet zomaar stoppen met het betalen van uw loon. Zelfs niet als de werknemer het aan zichzelf te wijten heeft dat u geschorst bent. Het heeft bij een non-actiefstelling of schorsing dus helemaal niets met een verwijtbaarheid te maken. Volgens de wet is het voor een werkgever een risico om personeel in dienst te nemen. Als iemand dan geschorst wordt is een werkgever nog steeds verplicht om uw loon uit te betalen. Er bestaat geen wet waarin staat dat uw werkgever mag stoppen met het betalen van loon. Het is wel mogelijk dat u in uw arbeidscontract ondertekent heeft dat u geen recht heeft op een loonbetaling bij een schorsing. Als u dit getekend heeft dan hoeft uw werkgever inderdaad geen loon door te betalen. Laat dus altijd even een jurist naar uw arbeidscontract kijken bij een schorsing zonder loon.

Loonstaking tijdens een schorsing

In hele bijzondere omstandigheden kan een werkgever besluiten tot een tijdelijke loonstaking bij een non-actiefstelling of schorsing. Dit soort situaties komen niet vaak voor. Bijvoorbeeld dat een werknemer dement blijkt te zijn en hierdoor arbeidsongeschikt. De werkgever kan besluiten om de werknemer te schorsen en zijn loon niet meer te betalen. De reden hiervan moet wel goed onderbouwt worden. Het is van belang om zo snel mogelijk juridisch advies in te schakelen als u in zo’n situatie terecht komt.

Teken helemaal niets bij een non-actiefstelling

Een belangrijke juridische tip is dat u het beste helemaal niets kunt tekenen als u op non-actief gesteld wordt. Het kan namelijk voorkomen dat uw werkgever u een papier wil laten tekenen waarop staat dat u geen recht meer heeft op loon bij het aanvaarden van uw schorsing. Soms proberen werkgevers er ook nog eens een ontslag met wederzijds goedkeuring van te maken. Mocht u toch een papier krijgen om te ondertekenen vraag dan altijd onze juristen om ernaar te kijken. Onze juristen kunnen bepalen of het slim is om een document te tekenen. In theorie hoeft een werkgever helemaal niets te laten tekenen bij een schorsing.