Loon bij ziekte

Officieel volgens de wet heeft u alleen in ruil voor arbeid recht op loon. Natuurlijk zijn er uitzonderingen volgens de wet zoals loon bij ziekte. Dit betekent dat u recht heeft op loon zelfs als u een dagje ziek bent. U wordt als werknemer bij ziekte altijd extra beschermd. U kunt bijvoorbeeld de eerste twee jaar van uw ziekte niet ontslagen worden door uw werkgever. Ondanks dat u recht heeft op loon bij ziekte kunnen er in het cao wel speciale regels zijn opgesteld. U kunt bijvoorbeeld wachtdagen hebben waarbij u de eerste dagen van uw ziekte geen recht heeft op loon. Als u twijfelt of alles volgens de regels gaat dan kunt u contact met ons opnemen. Wij kijken of alles volgens de regels van de wet en uw arbeidsovereenkomst verloopt.

Op hoeveel loon heb ik recht bij ziekte?

Uw werkgever is verplicht om de eerste twee jaar van uw ziekte uw loon gewoon door te betalen. Na twee jaar mag uw werkgever bij het UWV een ontslagvergunning aanvragen. Met de ontslagvergunning heeft uw werkgever toestemming om u te ontslaan. Tot die tijd is uw werkgever niet verplicht om twee jaar lang hetzelfde loon door te betalen. Uw werkgever moet minimaal 70% van uw loon betalen. Deze 70% wordt berekend van uw dagloon. In de wet is er een maximaal dagloon. Het kan dus voorkomen dat u meer geld verdient dan het wettelijk dagloon. Uw werkgever mag dan gewoon het wettelijk dagloon pakken. Het kan dus gebeuren dat u nog maar 50% van uw dagloon ontvangt. Dit gebeurt als uw dagloon een stuk hoger ligt dan waar u recht op heeft bij ziekte. Tijdens het eerste jaar van uw ziekte mag uw inkomen niet lager liggen dan het wettelijk minimumloon. Als u al het minimumloon verdient dan ontvangt u dus gewoon 100%. In het tweede jaar mag u wel minder dan het wettelijk minimumloon verdienen. U krijgt dan nog maar 70% van het minimumloon.

Hoe wordt uw loon geregeld als u opnieuw ziek wordt?

Stel u bent één jaar ziek geweest en u wordt opnieuw ziek. Als u binnen 4 weken opnieuw ziek wordt dan wordt dit gewoon bij uw eerste jaar opgeteld. U heeft dan meteen niet meer recht op het minimumloon en gewoon 70% van uw dagloon. Een nieuwe periode van bijvoorbeeld één jaar 70% begint als u pas na 4 weken weer opnieuw ziek wordt. Als u na 4 weken opnieuw ziek wordt dan begint de teller gewoon opnieuw.

Ontslag en ziekte

Bent u langer dan twee jaar ziek? Dan verloopt uw ontslag via het UWV of u krijgt een vaststellingsovereenkomst bij ziekte.

Zwijgen over een medische situatie

Officieel mag u zwijgen over uw medische situatie. U mag verzwijgen dat u een ziekte heeft tenzij het uw werk kan beïnvloeden. Als u bijvoorbeeld arbeidsongeschikt kunt worden door een bepaalde ziekte dan bent u verplicht om dit aan uw werkgever te melden. Als u te maken krijgt met een alcohol of drugsverslaving dan bent u ook verplicht om dit te melden. Uw werkgever weet dan waar uw hoge ziekteverzuim vandaan komt. Uiteraard kan dit wel gevolgen hebben voor uw huidige baan.