Loon tijdens feestdagen

Als werkgever en werknemer maakt u meestal samen afspraken over werken tijdens de feestdagen. Het kan voorkomen dat er in uw Cao afspraken zijn gemaakt om bijvoorbeeld tijdens de feestdagen te werken. Als u tijdens de feestdagen aan de slag moet dan kan het zijn dat u recht heeft op een hoger loon. In het cao staan ook afspraken over de werktijden. In de zorg kan het bijvoorbeeld voorkomen dat u tijdens de kerst een nachtdienst moet draaien. In uw cao kan bijvoorbeeld omschreven staan dat u minimaal één van de twee kerstdagen verplicht moet werken. Dit komt vaak voor in de zorg of in de horeca.

Heeft u recht op meer loon tijdens de feestdagen?

Wettelijk heeft u niet meer recht op loon tijdens de feestdagen. In de wet is alleen een minimumloon geregeld en dus geen extra hoog loon tijdens de feestdagen. Werkgevers willen vaak niet dat hun werknemers met een verplicht gevoel aan het werk gaan tijdens de feestdagen. Om dit op te lossen bieden ze vaak een extra toelage, waardoor u dubbel krijgt uitbetaalt als u op één van de twee feestdagen gaat werken. Werkgevers kunnen zich vaak vrijwillig aanbieden om te komen werken op één van de twee feestdagen. In de cao kan wel geregeld zijn dat u verplicht bent om één van de twee feestdagen te werken. U bent dan bijvoorbeeld eerste kerstdag vrij, maar op tweede kerstdag bent u verplicht om te komen werken. Sommige werkgevers vragen eerst hun eigen personeel of er iemand is die graag wil werken vanwege de extra loonsverhoging. Als niemand zich aanbiedt dan kan de werkgever gebruik maken van de verplichting in het arbeidscontract.

Wanneer heeft u te maken met een officiële feestdag?

In Nederland zijn er elf verplichte feestdagen waarop u officieel vrij bent. Het kan dus voorkomen dat u geen vrij krijgt omdat in het Cao staat dat u verplicht bent om te komen werken. Dit komt vaak voor bij functies in de zorg of in de horeca. In sommige winkels kan het ook voorkomen dat u verplicht bent om te komen werken op bijvoorbeeld 2e kerstdag. De volgende dagen worden door de regering officieel erkend als feestdag: Nieuwjaarsdag, Goede vrijdag, 1e en 2e Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, Bevrijdingsdag, 1e en 2e Pinksterdag en 1e en 2e Kerstdag.

Extra vergoeding tijdens feestdagen

Volgens de wet heeft u niet recht op extra loon als u gaat werken tijdens de feestdagen. Toch is een feestdag in Nederland officieel erkend en mag deze gerekend worden als een zondag of weekend in de Horeca cao. Het kan dus gebeuren dat u geen extra loon krijgt, maar u kunt wel een vergoeding verwachten. Doordat een feestdag een vrije dag is moet u het zien als een dag overwerken. U heeft dus recht op compensatie als u op een feestdag gaat werken. Dit betekend dat u een vrije dag krijgt of dat uw extra dag gewoon wordt uitbetaalt als een dag extra werken. U krijgt zo wel een soort van vergoeding als u moet werken tijdens een officieel erkende feestdag.

Geen loon ontvangen? Die een loonvordering in.