Loon

Als u werkt voor een werknemer, dan heeft u altijd recht op loon. Toch ontstaan de meeste conflicten meestal over het loon en het uitbetalen van loon. Het is dan van belang dat u precies weet wat uw rechten en plichten als werknemer zijn. De hoogte van uw loon wordt meestal bepaalt in uw arbeidsovereenkomst. De wet bepaalt alleen het minimumloon en niet wat uw loon exact is. Vaak wordt de hoogte van het loon bepaalt in onderling overleg met uw werknemer. Daarnaast worden er vaak afspraken in uw overeenkomst gemaakt over werken op feestdagen en zondagen. U heeft als werknemer in ieder geval recht op minimaal het minimumloon. Juridisch advies bij loon is handig als u een conflict heeft en u benieuwd bent wat uw rechtspositie is.

Geen loon ontvangen

De uitbetaling van het loon is meestal vastgelegd in het cao of de arbeidsovereenkomst. De meeste bedrijven maken één keer per maand uw loon over. Het kan ook gebeuren dat uw loon wekelijks wordt uitgekeerd. Deze regeling wordt een maandloon of weekloon genoemd. Als u geen loon ontvangen heeft dan kan uw werkgever dit maximaal één week of een maand rekken. Dit is dus afhankelijk of u een weekloon of maandloon ontvangt. Als uw werkgever te laat is dan kunt u een loonvordering instellen. U eist hierin dat uw loon z.s.m. wordt overgemaakt. Voor iedere dag dat uw werkgever te laat is met het betalen van de loon dient rente en een boete betaalt te worden. Een jurist kan u helpen om een schriftelijke brief hiervoor op te stellen. Als u hierop geen reactie heeft ontvangen kunt u via de kantonrechter een loonvordering eisen. Uw werkgever is namelijk altijd verplicht om uw loon te betalen.

Loon bij ziekte of schorsing

Als u ziek wordt of geschorst bent dan is uw werkgever altijd verplicht om uw loon door te betalen. Er zijn wel enkele uitzonderingen. Bijvoorbeeld als u al 2 jaar ziek bent en uw werkgever een ontslagvergunning heeft aangevraagd. Het kan ook gebeuren dat u geschorst bent omdat u een drugsverslaving heeft. Bij een drugs of alcoholverslaving is uw werkgever niet verplicht om uw loon door te betalen. Een jurist kan eventueel naar uw situatie kijken om te zien of er afwijkingen zijn. In de algemene regel kunnen soms andere afspraken gemaakt zijn in de arbeidsovereenkomst.

Teveel loon ontvangen

Het kan natuurlijk gebeuren dat u meer loon ontvangen heeft dan u recht op heeft. In de meeste situaties bent u dan verplicht om uw loon terug te betalen. Uw werkgever zal hierover wel een regeling moeten treffen zodat u niet in de financiële problemen komt met het terugbetalen van uw loon. Overigens zijn er ook uitzonderingen waarbij u teveel betaalt loon mag behouden. Als u denkt dat u recht heeft op het loon dat volgens uw werkgever teveel betaalt is, dan kunt u hierover contact met ons opnemen. Wij kijken dan naar uw persoonlijke situatie en zullen dan maatregelen treffen.