Loonsverhoging

Volgens de wet heeft u geen recht op een jaarlijkse loonsverhoging. U kunt hierover uiteraard wel onderhandelen met uw werkgever. Soms zijn er regels gemaakt omtrent de loonsverhoging in uw cao. In uw cao staat dan omschreven dat u bij jaarlijks goed functioneren recht heeft op een loonsverhoging. Als u geen standaard loonsverhoging heeft dan kunt u hierover wel onderhandelen met uw werkgever. U kunt aangeven dat u bijvoorbeeld goed functioneert en een extra waarde voor het bedrijf bent. Uw werkgever kan vervolgens aangeven dat u wel of niet recht heeft op een loonsverhoging. U kunt soms ook binnen een bedrijf solliciteren naar een hogere functie. Bij een hogere functie hoort vaak automatisch een loonsverhoging.

Afwijkingen tussen verschillende cao’s

Helaas zijn niet alle cao’s hetzelfde waardoor u niet standaard recht heeft op een loonsverhoging. Het kan ook voorkomen dat u geen recht heeft op een verhoging omdat dit omschreven staat in uw cao. In Nederland hebben we verschillende soorten cao’s. We hebben o.a. een minimum cao en een standaard cao. Als uw bedrijf werkt met een minimum cao dan mag hiervan worden afgeweken. Dit mag alleen als er een afwijking in het voordeel van de werknemer is. Stel in het cao staat geen loonsverhoging, maar u heeft een minimum cao. Uw werkgever mag hier dan vanaf wijken en u alsnog een loonsverhoging geven. Heeft het bedrijf waar u werkt een standaard cao? Uw werkgever mag hiervan dan niet afwijken door u een loonsverhoging te geven. Zelfs niet als dit in het voordeel is van de werknemer. Juridisch advies bij loonsverhoging kan slim zijn om te weten waar u recht op heeft met uw eigen cao.

Onderhandelen over een loonsverhoging

Volgens de wet is er alleen een minimumloon en heeft u dus geen recht op een loonsverhoging bij goed functioneren. Als er geen cao is dan bent u altijd vrij om hierover te onderhandelen bijvoorbeeld tijdens een functioneringsgesprek. Het moet wel aanvaardbaar zijn om te vragen om een loonsverhoging. Bijvoorbeeld als u echt van meerwaarde bent en u niet een stuk meer gaat verdienen vergeleken met uw collega’s. Er mag namelijk geen groot verschil in inkomen zijn. U kunt bijvoorbeeld ook vragen om meer loon als u bijvoorbeeld vaak overwerkt of als u meer functies heeft dan in uw oorspronkelijke contract stond. U heeft misschien een grotere verantwoordelijkheid en daarom heeft u recht op meer loon. Het is wel van belang om de onderhandeling in te gaan met een goede reden voordat u vraagt om een loonsverhoging. U mag gerust één keer per jaar om een loonsverhoging vragen. Nee heeft u tenslotte al en wie weet kunt u ja krijgen. Vraag ook niet teveel u kunt beter elk jaar om € 50 vragen dan in één keer € 100.

Salarisschalen

Bij sommige bedrijven is er een salarisschaal of cao waarin deze schaal is geregeld. Ieder jaar dat u werkt binnen een bedrijf heeft u recht op een hoger salaris. U wordt zo beloond als u langer in dienst bent binnen een bedrijf. Naast deze loonsverhoging kunt u soms ook om een incidentele loonsverhoging vragen.