Loonvordering

Het kan gebeuren dat een werkgever te laat het loon betaald of in het ergste geval zelfs helemaal niet. U kunt in zo’n situatie besluiten om via een kantonrechter een loonvordering in te stellen. Het is niet verplicht om voor het indienen van een loonvordering een advocaat in dienst te nemen. Toch is juridisch advies bij loonvordering wel handig. Wij geven altijd het eerste gesprek een gratis advies. U kunt bijvoorbeeld vragen om een brief voor een loonvordering. Als hierop geen reactie komt van de werkgever dan kunt u een loonvordering indienen bij de kantonrechter.

Loonvordering bij ziekte, arbeidsconflict of schorsing

Stel u bent ziek en de werkgever besluit geen loon meer te betalen. Een werkgever is verplicht om altijd het loon te betalen ook bij ziekte. Het kan ook gebeuren dat een werkgever geen loon meer betaald vanwege een arbeidsconflict. U kunt dan in een kort geding aantonen dat het tot het risico van de werkgever behoort als hij een personeelslid in dienst neemt en er ontstaat een arbeidsconflict. Ook bij een schorsing heeft u gewoon recht op loon en kunt u een loonvordering instellen bij de kantonrechter. Juridisch advies kan u eventueel helpen om uw loon op te eisen.

Wat als de werkgever het loon niet meer kan betalen?

Er is een verschil tussen het loon niet willen betalen en niet kunnen betalen omdat er geen geld meer is. Het is dan meestal niet zinvol meer om een loonvordering in te dienen. U kunt ook niet uit dienst gaan omdat u geen loon meer krijgt. U heeft dan geen recht meer op een WW-uitkering. Het is wel mogelijk om eventueel met meerdere werknemers een faillissement aan te vragen of te dreigen dat u deze gaat aanvragen als er geen loon meer betaald wordt. U kunt dan in aanmerking komen voor een loongarantieregeling waarbij de overheid uw loon betaalt.

Wettelijke verhoging en rente bij een loonvordering

Als uw loonvordering behandeld wordt en toegekend dan krijgt u ook een wettelijke verhoging plus rente over de periode dat het loon niet betaald is. De wettelijke verhoging is een boete die betaalt moet worden voor iedere dag dat het loon te laat is overgemaakt. Dit kan ook worden ingediend als een werkgever te laat is met de loonbetaling, maar wel steeds betaalt.

Wanneer kunt u uiterlijk een loonvordering indienen?

Het is belangrijk dat u op tijd een loonvordering indient. U kunt maximaal vijf jaar uw loon alsnog opeisen via de kantonrechter. Het kan wel gebeuren dat u te maken krijgt met verjaring als u langer wacht dan vijf jaar. Een jurist kan u eventueel helpen om de verjaring toch nog ongedaan te maken. U kunt dan kenbaar maken dat u ondanks de verstreken periode nog steeds recht heeft op uw loon. Toch is het van belang om gewoon tijdig uw loonvordering in te dienen bij de kantonrechter.