Mag een bedrijf referenties inwinnen zonder mijn toestemming?

Voorheen was het heel normaal om in een CV al wat referenties te vermelden, zodat de werkgever een indruk kreeg van uw vorige werkgevers. Het nadeel hiervan was wel dat de werkgever waar u solliciteerde al de gelegenheid had om informatie over u in te winnen voordat u werd uitgenodigd voor een gesprek. Op basis van het gesprek met uw opgegeven referentie kon u hierdoor al een afwijzing krijgen zonder een gesprek te hebben gehad. Hierdoor zien we tegenwoordig geen referenties meer in sollicitatiebrieven of CV’s, maar wordt er vaak aangegeven dat deze op aanvraag beschikbaar zijn. Het is zo dat uw mogelijk nieuwe werkgever uitsluitend referenties over u mag inwinnen wanneer u hier expliciete toestemming voor heeft gegeven.

Wat als de ex-werkgever niet eerlijk is?

Helaas komt het voor dat werkgevers niet bereid zijn om een aangename referentie over u af te geven, bijvoorbeeld omdat u het werk om een vervelende reden heeft verlaten. Een voormalig werkgever is verplicht om een correcte referentie over uw werk af te geven. Wanneer u schade lijdt doordat een voormalig werkgever een onjuiste referentie verschaft aan een mogelijk nieuwe werkgever, dan is de voormalig werkgever hiervoor aansprakelijk.

Ook onnodige informatie verstrekken is niet toegestaan

Stel dat u betrokken raakt bij een onderzoek naar diefstal van uw werkgever. U heeft niets met de zaak te maken, maar het onderzoek kan niet vaststellen of dit daadwerkelijk zo is. U heeft geen prettig gevoel meer bij deze werkgever, omdat u vindt dat u niet vertrouwd wordt. U besluit zelf ontslag te nemen. U geeft bij een mogelijk nieuwe werkgever aan dat deze uw vorige werkgever mag contacteren. U heeft uw werk immers altijd naar behoren uitgevoerd. De vorige werkgever deelt de mogelijk nieuwe werkgever mede dat er een onderzoek naar diefstal is geweest, maar dat niet kon worden bewezen of u er wel of niet iets mee te maken had. Vervolgens heeft u het bedrijf verlaten. De kans is groot dat de nieuwe werkgever u op basis van deze informatie niet aan zal nemen. Onterecht, want u heeft nergens iets mee te maken gehad. U kunt uw voormalig werkgever aansprakelijk stellen voor het feit dat u de nieuwe baan niet gekregen heeft. De rechter zal u in het gelijk stellen, omdat uw voormalig werkgever onnodige informatie heeft verschaft die niet relevant is en waarmee de referentie negatief uitvalt.

Volgens de NVP Sollicitatiecode is uw toestemming nodig

De NVP Sollicitatiecode biedt gedragsregels met betrekking tot de sollicitatieprocedure. Hierin staat ook vermeld dat het een werkgever niet is toegestaan om zonder de toestemming van een sollicitant referenties in te winnen. De gedragsregels zijn overigens niet wettelijk vastgelegd. Het gaat om gedragsregels die algemeen worden geaccepteerd en waar zowel werkgevers als sollicitanten zich aan horen te houden tijdens een sollicitatieprocedure.