Medehuur woning

Het kan gebeuren dat uw partner al een eigen woning huurt. U besluit hierbij in te trekken, maar dit betekent niet dat u dezelfde rechten en plichten heeft als uw partner. Bij het samenwonen kan het dus gebeuren dat als uw partner overlijdt u de woning moet verlaten. Het is dus van belang dat u medehuur aanvraagt als u wilt gaan samenwonen met een partner. U krijgt dan gelijke rechten en plichten als uw partner en u kunt rekenen op huurbescherming als er onverwacht iets gebeurt met uw partner. Juridisch advies bij medehuur kan handig zijn als u wilt weten of u medehuur moet aanvragen. Onze juristen geven graag een eerste advies gratis zodat u weet waar u aan toe bent. Als u naast samenwonen ook gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, dan bent u automatisch al medehuurder. U bent dan altijd beide verantwoordelijk voor het betalen van de huur en als de overeenkomst met de oorspronkelijke huurder beëindigt, dan wordt u automatisch de nieuwe huurder van de woning.

Hoe kunt u medehuurder worden?

Als u intrekt bij uw partner dan bent u niet automatisch de medehuurder van de woning. Toch kunt u later alsnog eisen dat u medehuurder was. Bijvoorbeeld als uw partner komt te overlijden en u de woning dient te verlaten. U kunt onder bepaalde voorwaarden aantonen dat u inderdaad medehuurder bent. Bijvoorbeeld als u minstens 2 jaar ingeschreven staat op de woning. U heeft tijdens deze periode een gemeenschappelijk huishouden gevoerd. U heeft voldoende inkomen om aan de huurverplichtingen te voldoen. Een jurist kan u eventueel helpen om aan te tonen dat u al medehuurder was ondanks dat u dit niet heeft aangevraagd bij de verhuurder.

Hoe kunt u officieel medehuurder worden?

Als u graag officieel medehuurder wilt worden om alles netjes te regelen dan kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij uw verhuurder. De verhuurder kan dit verzoek afwijzen, maar moet hiervoor wel een goede reden hebben. Als die er niet is dan kunt u eventueel het verzoek indienen bij de kantonrechter om u alsnog medehuurder van de woning te maken.

Kinderen als medehuurder maken

Onterecht wordt er vaak gedacht dat kinderen automatisch medehuurder zijn van een woning. Als de ouders komen te overlijden dan wordt er gedacht dat hun in de woning mogen blijven wonen. Helaas is dit onterecht want kinderen zijn niet automatisch medehuurder van de woning. Doordat er een gemeenschappelijke huishouding is geweest kan een kind wel verzoeken om in de woning te blijven wonen. Het huurcontract wordt dan overgeschreven op de naam van de kinderen. Het kan gebeuren dat dit verzoek niet wordt ingewilligd en het kind op straat komt te staan. Als de kinderen meerderjarig zijn dan kunnen ze dit verzoek alsnog indienen bij de kantonrechter. Helaas wordt dit verzoek vaak alsnog afgewezen omdat het kind te weinig inkomen heeft om de huur te dragen. Een jurist kan eventueel kijken of zo’n verzoek wel of niet haalbaar is.