Minimumloon

In Nederland hebben we een wettelijk minimumloon. Twee keer per jaar wordt de hoogte van dit bedrag bepaalt. Soms wordt het loon iets verhoogd. Voor het bepalen van het wettelijk minimumloon wordt er o.a. gekeken naar de ontwikkeling binnen het cao. Als de lonen gemiddeld 2% omhoog gaan bij een cao, dan is de kans groot dat het minimumloon ook stijgt. Het minimumloon is wettelijk voor iedere werknemer vanaf 23 tot 65 jaar. De datums dat het loon wordt aangepast is 1 januari en 1 juli.

Minimumloon voor de jeugd

Tot 23 jaar valt u onder de jeugd en heeft u recht om een minimumjeugdloon. Dit loon is geldig vanaf 15 jaar tot 23 jaar. Voor jongeren onder de 15 jaar bestaat er nog geen loon. Net als bij de volwassenen wordt de hoogte twee keer per jaar aangepast. Een werkgever is verplicht om het minimumloon te betalen aan de jeugd. Als dit niet gebeurt dan kunt u juridisch advies bij minimumloon aanvragen. Een jurist kan u helpen om een klacht in te dienen bij de arbeidsinspectie. De arbeidsinspectie kan eventueel een boete uitschrijven aan uw werkgever. Het kan gebeuren dat u ondanks uw leeftijd toch een hoger jeugdloon ontvangt. Dit komt doordat uw werkgever onder een bepaalde cao valt en hierdoor regelt dat u een minimum bedrag per maand verdient.

Wat is het netto minimumloon?

Ondanks dat er in Nederland een minimumloon is betekent dit niet dat u dit netto per maand verdient. Wij kunnen u helaas niet zeggen hoe hoog uw minimumloon precies netto is. Het netto minimumloon is namelijk per bedrijf verschillend. Iedere bedrijfstak kan weer andere heffingen op uw loon plaatsen. Bijvoorbeeld een extra potje voor uw pensioen later. Het kan hierdoor gebeuren dat uw minimumloon lager uitvalt dan dat vastgesteld is door de regering. Dit is toegestaan en niet verboden. Alleen als een bedrijf bruto minder dan het minimumloon betaalt kan de werkgever een boete riskeren.

Afwijkend minimumloon en extra toeslagen

De meeste bedrijven werken met een cao. Het kan hierdoor gebeuren dat uw loon afwijkt van het standaard minimumloon. Het bedrag is dan hoger dan is toegekend volgens de wet. U heeft hier dus als werkgever profijt van om onder een cao te werken. Het kan ook gebeuren dat uw loon hoger uitvalt door extra toeslagen. U kunt soms een toeslag van 100% verwachten als u bijvoorbeeld op zondag moet werken. Uw salaris kan hierdoor verdubbeld worden door uw werkgever. Dit soort toeslagen staan niet omschreven in de wet, maar kunnen wel worden toegepast in uw cao.

Bekijk uw minimumloon op uw loonstrookje

Het loonstrookje kan veel informatie geven over het minimumloon. U heeft dan een idee waar uw loon op gebaseerd is en welke toeslagen u eventueel ontvangt. Sommige bedrijven geven bijvoorbeeld een onregelmatig werken toeslag. Dit staat allemaal aangegeven op uw loonstrookje zodat u een idee heeft waar het bedrag precies op gebaseerd is. U kunt met het loonstrookje zelf de hoogte van uw loon controleren en eventueel juridisch advies vragen als u twijfelt of uw loon eerlijk berekend is.