Moet ik over mijn transitievergoeding belasting betalen?

Wanneer u een transitievergoeding krijgt, dan moet u hier inkomstenbelasting over betalen (box 1). Een ontslagvergoeding wordt berekend als brutobedrag, maar als werknemer krijgt u een nettobedrag uitgekeerd. In de praktijk betekent dit dat u soms maar de helft of nog minder ontvangt van de bruto ontslagvergoeding. De werkgever zal de belasting al inhouden van het bedrag.

Met welke belastingtarieven moet u rekening houden?

De belastingtarieven wijzigen ieder jaar. Wij zullen de tarieven aanhouden die gelden voor het jaar 2017. In dit geval moet u rekening houden met de volgende belastingtarieven in box 1:

Controle bij de aangifte inkomstenbelasting

De werkgever houdt het percentage in waarvan hij of zij denkt dat juist is. Later, bij de belastingaangifte, moet worden gecontroleerd of de werkgever daadwerkelijk het juiste bedrag aan belasting heeft betaald. Wanneer dit niet het geval is, dan zal er uiteraard een correctie moeten plaatsvinden. Als de werkgever teveel belasting over het bedrag af heeft gedragen, dan krijgt u dit deel terug van de belastingdienst in de vorm van een belastingteruggaaf. Heeft de werkgever juist te weinig belasting afgedragen? Dan moet u dit aan de belastingdienst bijbetalen.

Geen stamrechtvrijstelling meer

Voorheen was het zo dat een werknemer een verzoek kon indienen om het hele bedrag, dus de bruto ontslagvergoeding, over te maken naar een speciale bankspaarrekening of naar Stamrecht B.V. In dit geval werden er geen belastingbedragen van het bedrag ingehouden, maar werd het volledige bedrag gestort naar de werknemer. Deze vrijstelling werd ook wel de stamrechtvrijstelling genoemd. Deze vrijstelling is afgeschaft per 1 januari 2014. U kunt nu enkel nog wat belastingvoordeel behalen wanneer de ontslagvergoeding tot de middelingsregeling wordt beperkt en wanneer er een mogelijk bestaand pensioengat wordt gedicht.