Moet ik verplicht een advocaat inschakelen?

Dit is een eenvoudige vraag waarop geen eenvoudig antwoord gevonden kan worden. Het is namelijk zo dat u in bepaalde situaties verplicht bent om een advocaat in te schakelen om u bij te staan in een juridische zaak, terwijl dit in andere situaties zeker geen verplichting is. Wanneer het geen verplichting is, dan is het uw vrije keuze. Het is in dat geval geen verplichting, maar ook geen verbod. U kunt dan zelf bepalen of u een advocaat wilt inschakelen of niet.

Wanneer u voor de kantonrechter dient te verschijnen

Veel mensen vragen zich af of zij verplicht zijn om een advocaat te nemen wanneer zij een bericht ontvangen dat zij voor de kantonrechter moeten verschijnen. In veel gevallen gaat het dan om een betaling aan een bedrijf die uitblijft. Bedrijven schakelen eerst een incassobureau in en vervolgens een deurwaarder. U kunt van de deurwaarder een document ontvangen met daarop een datum en tijd waarop u voor de kantonrechter bij u in de buurt dient te verschijnen. In dit geval bent u niet verplicht om een advocaat in te schakelen. De kantonrechter zal u vragen of u van mening bent dat u de rekening moet betalen of niet. Wanneer u het niet eens bent, dan is het aan u om bewijsstukken in te dienen die voor u spreken. De kantonrechter zal deze vaak later pas bekijken en komt dan pas tot een uitspraak.

Wanneer is een advocaat niet verplicht?

Een advocaat is niet verplicht wanneer het gaat om een civiele zaak. Het moet dan wel om een zaak gaan waarbij het zogenaamde financieel belang niet meer bedraagt dan € 25.000,-. Ook bij huurzaken, arbeidszaken, bestuursrechtzaken tussen de overheid en de burger, bij overtredingen en kleine strafzaken heeft u in principe geen advocaat nodig. Het is zelfs zo dat u ook bij grotere strafzaken niet de verplichting heeft om een advocaat in te schakelen. Het is wel aan te raden, maar niet verplicht. U heeft het recht om uzelf te verdedigen voor de rechter.

Wanneer is een advocaat wel verplicht?

Civiele zaken waarbij het financieel belang in de zaak groter is dan € 25.000,- is het wel verplicht om een advocaat in te schakelen. Wanneer u in hoger beroep wilt tegen een uitspraak die door de kantonrechter is gedaan over huurrecht of arbeidsrecht, dan is het ook verplicht om een advocaat in te schakelen. Tot slot is het inschakelen van een advocaat verplicht bij familierechtszaken.

Juridisch advies is raadzaam

Wanneer u te maken krijgt met een juridische zaak en u bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen, dan is het wel aan te raden om minimaal juridisch advies in te winnen. Als u zelf in de rechtszaal wilt verschijnen om voor u te spreken, dan moet u immers wel weten wat er van u verwacht wordt en waar uw kansen liggen. Het is dan ook niet vreemd dat veel mensen er toch voor kiezen om een advocaat in te schakelen wanneer dit in principe niet verplicht wordt gesteld.