Naamswijziging door echtscheiding

EchtschiedingAls u gescheiden bent, dan wilt u misschien niet meer de naam dragen van uw ex-partner. U kunt er namelijk na uw scheiding voor kiezen om de achternaam van uw partner te blijven gebruiken. Bijvoorbeeld als u een naam heeft opgebouwd met de achternaam van uw ex. Het kan ook zo zijn dat u helemaal niets meer met uw ex-partner te maken wilt hebben. U kunt hiervoor eventueel een naamswijziging aanvragen. Dit kan eventueel ook als u een belachelijke achternaam heeft. Of als u niet meer de achternaam van uw vader wil dragen. U kunt uw naam eventueel wijzigen mits u de Nederlandse nationaliteit heeft.

Achternaam wijzigen bij een echtscheiding

In sommige landen gebeurt het automatisch dat u bij een huwelijk de naam van uw partner krijgt. In Nederland mag u er zelf voor kiezen of u de naam van uw partner aanneemt. Het aannemen van de naam van uw partner is vaak een gratis aanpassingen in het basisregister van uw gemeente. Als u gaat scheiden, dan mag u ook zelf bepalen of u de naam van uw ex-partner behoud. Als u dit niet wilt, dan kunt u deze gratis bij de gemeente laten wijzigen.

Achternaam meerderjarige wijzigen

Als u niet gaat scheiden en u wilt gewoon uw achternaam wijzigen, dan moet u hiervoor een geldige reden hebben. Uw naam is bijvoorbeeld bespottelijk of ongepast. U wilt als kind graag de achternaam van een andere ouder. U wilt bij de scheiding van uw ouders een andere achternaam. Uw naam komt te vaak voor of u bent geadopteerd en u wilt u naam wijzigen in uw oorspronkelijke achternaam. Vaak moet u voor een naamswijziging een flink geldbedrag betalen. Eventueel kunt u ook juridisch advies bij naamswijziging inschakelen. U kunt zo een verzoek indienen die geaccepteerd wordt. U betaalt zo niet procedurekosten om uw naamswijziging niet toegewezen te krijgen.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie

Uw verzoek voor een naamswijziging wordt in behandeling genomen door het ministerie van Veiligheid en justitie. Als uw verzoek wordt afgewezen, dan kunt u hier zelf schriftelijk tegen verzetten. Het wijzigen van de achternaam is over het algemeen gesproken lastiger, dan de voornaam. Tenzij het gaat om een echtscheiding, dan wordt dit vaak eenvoudig gratis geregeld bij uw eigen gemeente.

Voornaamswijziging bij de rechtbank

Het wijzigen van uw achternaam gaat dus gewoon via het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Een voornaamswijziging kan niet via de justitie geregeld worden. Hiervoor dient u naar de rechtbank te gaan. U kunt hiervoor het beste een advocaat inschakelen om uw aanvraag te regelen. Het is belangrijk dat een advocaat de reden van uw naamswijziging goed kan onderbouwen. U wordt bijvoorbeeld gepest met uw voornaam of u heeft psychische problemen door uw huidige voornaam. Het is belangrijk om een zwaarwegend belang te hebben om uw voornaam te kunnen wijzigen. Gewoon een hekel aan uw naam is meestal niet voldoende om de rechter overstag te krijgen. Een advocaat kan van te voren uw kansen inschatten. U betaalt zo niet een hoop geld terwijl het uiteindelijk niet mogelijk blijkt te zijn om een naamswijziging door te voeren. Het is dan ook verplicht om met een advocaat naar de rechtbank te komen bij een naamswijziging.