Nationale Hypotheek Garantie

De Nationale Hypotheek garantie is een garantie die afgegeven wordt door het waarborgfonds. Ze proberen met deze garantie verantwoorde en betaalbare hypotheken af te geven. Als u een hypotheek met NHG heeft dan kunt u erop rekenen dat u de kosten altijd financieel kunt bekostigen. U kunt via de bank een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie afsluiten. Als u dit doet dan geniet van een aantal voordelen. U kunt bij ons altijd juridisch advies bij Nationale Hypotheek garantie krijgen. U heeft dan een idee of het verstandig is om een hypotheek met of zonder NHG af te sluiten.

De voordelen van een hypotheek met NHG

Als u een hypotheek met NHG heeft dan geniet u van een aantal voordelen. Als eerste kunt u verantwoord lenen en voldoet de hypotheek aan uw financiële draagvlak. U kunt dus nooit meer lenen dan dat u kunt betalen. Zelfs als er door ontslag een inkomen wegvalt kunt u de hypotheek blijven betalen. Mocht het toch gebeuren dat u de hypotheek niet meer kunt betalen dan kan het NHG een vangnet bieden. U kunt altijd een regeling treffen met behulp van uw NHG. Daarnaast kunt u een woning met een schuld verkopen. De NHG kan de restschuld namelijk kwijtschelden als uw woning onder water staat. Doordat u een NHG heeft afgesloten kunt u vaak ook iets meer lenen bij de bank tegen een extra gunstige rente. U kunt op jaarbasis al snel fors besparen door te kopen met een NHG garantie.

Voorwaarden om een hypotheek met NHG af te sluiten

Helaas kan niet iedereen een hypotheek met NHG afsluiten. U moet voldoen aan een aantal voorwaarden om een hypotheek met NHG te krijgen. Jaarlijks wordt er een grens gesteld. De hypotheek mag niet hoger zijn dan dit bedrag om NHG te krijgen. In juli 2015 was dit bedrag € 245.000. Dit is het maximale bedrag dat u met de Nationale Hypotheek Garantie kunt lenen. Dit bedrag moet inclusief alle kosten zijn dus ook de notariskosten en kosten van de makelaar. Daarnaast moet de woning natuurlijk uw hoofdverblijf zijn om een NHG te krijgen. U kunt dus niet op uw tweede woning een hypotheek met NHG afsluiten.

Kwijtschelding restschuld met NHG

Eén van de grootste voordelen van een NHG is dat een eventuele restschuld kan worden kwijtgescholden. Dit is vooral van belang als uw woning onder water komt te staan. Uw woning levert bij verkoop een stuk minder geld op dan verwacht. De hypotheekverstrekker dient dan een restschuld verlies declaratie in bij het NHG. Het NHG moet nu gaan beoordelen of u recht heeft op kwijtschelding. Hierbij wordt er gekeken of u er alles aan heeft gedaan om de hypotheek te blijven betalen. Daarnaast wordt er gekeken of u wel volledig heeft meegewerkt aan de verkoop van de woning. U heeft de woning dus niet onderhands met verlies aan een bekende verkocht. Als u aan alle voorwaarden voldoet dan wordt uw restschuld kwijtgescholden omdat u een NHG op uw hypotheek heeft afgesloten.