Omgangsregeling en ouderschapsplan

scheidenHet is sinds 1 maart 2009 verplicht voor ouders om bij een scheiding met minderjarige kinderen een ouderschapsplan op te stellen. In dit plan worden afspraken gemaakt over de verzorging van de kinderen. Overigens vallen hier niet alleen ouders bij een echtscheiding onder, maar ook ouders die samenwonen of hun geregistreerd partnerschap ontbinden. In het ouderschapsplan staan afspraken over de verzorging van de minderjarige kinderen. Het is verstandig om juridische advies bij omgangsregeling en ouderschapsplan op te vragen. U weet zo zeker dat uw afspraken kloppen volgens de wet.

De inhoud van het ouderschapsplan

U gaat samen met uw ex-partner een ouderschapsplan opstellen. Alleen wat hoort er in dit plan te staan? Dit is een vraagstuk waar veel ouders tegenaan lopen. Eén van de belangrijkste onderdelen van het plan is de verdeling van de zorg. Waar gaan de kinderen bijvoorbeeld na de scheiding wonen? Of wie zorgt er in het weekend voor de kinderen? Op welke dagen verblijft één van de kinderen bij de andere ouder? Dit is bijvoorbeeld de omgangsregeling die u samen afspreekt in het ouderschapsplan. Daarnaast maakt u afspraken over de opvoedingstaken van uw kinderen en het uitwisselen van informatie. Het laatste onderdeel dat verplicht is gaat over de betaling van de kinderalimentatie. Dit wordt vastgelegd in het ouderschapsplan.

Voor wie is het ouderschapsplan verplicht?

Als u beide het gezag over de kinderen heeft en u gaat scheiden, dan is het ouderschapsplan verplicht. Het plan wordt door beide ouders opgesteld om duidelijkheid te krijgen over de verzorging van de kinderen. In de volgende situaties bent u verplicht om zo’n plan op te stellen:

• Bij een echtscheiding met minderjarige kinderen.
• Als u een geregistreerd partnerschap ontbind met minderjarige kinderen.
• Als u gaat scheiden van tafel en bed met minderjarige kinderen.
• Als u het samenlevingscontract beëindigt en u beide de gezaghebbende bent over minderjarige kinderen.

Bij het opstellen van een ouderschapsplan wordt ervan uit gegaan dat de ouders beide verantwoordelijk blijven voor de kinderen. Er worden alleen duidelijke afspraken gemaakt over de verzorging van de kinderen. Helaas zijn niet alle ouders ertoe in staat om deze afspraken na een heftige scheiding te maken. Het is belangrijk dat u hierbij juridische hulp inschakelt of een mediator. Een mediator kan u helpen met de inhoud van het ouderschapsplan.

Een ouderschapsplan maken

U heeft waarschijnlijk nog nooit in uw leven eerder een ouderschapsplan gemaakt. Het is dan prettig als u een beetje ondersteuning krijgt. Een mediator helpt u om alle afspraken op papier te krijgen. Daarnaast is er op het internet ook een voorbeeld ouderschapsplan te vinden. U heeft zo een handleiding met praktische tips voor het opstellen van uw plan. De Rijksoverheid heeft ook een speciale website om de inhoud van het plan duidelijk te maken. Toch is het slim om ook juridische hulp te vragen. Zo kunt u bijvoorbeeld de kinderalimentatie bepalen aan de hand van uw behoefte en draagkracht. U dient minimaal € 25 per maand per kind te betalen.