Onderhuur woning

In de meeste situaties is onderhuur officieel niet toegestaan. Toch zijn er uitzonderingen waarbij onderhuur wel gewoon is toegestaan. Als het niet is toegestaan en wel gebeurt, dan kan dit verregaande gevolgen hebben. Vaak staat in het huurcontract aangegeven of onderhuur wel of niet is toegestaan. Als het er duidelijk in staat dat het niet is toegestaan, dan mag dit op geen enkele wijze. Juridisch advies bij onderhuur kan handig zijn. U heeft dan een idee of het is toegestaan of dat u misschien beter een andere constructie kunt bedenken. Ons eerste advies is altijd gratis zodat u een idee heeft van uw rechtspositie bij onderhuur. Uiteraard kunt u ook bij ons terecht als er een conflict is ontstaan omtrent onderhuur.

Huurbescherming bij onderhuur

Eén van de meest gestelde vragen bij onderhuur is vaak of u van huurbescherming geniet bij een conflict. Heeft u dezelfde bescherming als dat u zelf een woning huurt? Als u zelfstandig een woning huurt van een hoofdhuurder dan geniet u gewoon van huurbescherming. U heeft dus geen huurbescherming als u gewoon een kamer huurt. Als de verhuurder besluit om het contract te beëindigen met de hoofdhuurder, dan geniet u als onderhuurder gewoon van huurbescherming. Vanaf het moment dat het huurcontract met de hoofdhuurder wordt opgezegd wordt u automatisch de nieuwe hoofdhuurder. De verhuurder heeft wel meerdere mogelijkheden om het contract op te zeggen vergeleken met de oude verhuurder. Het is wel mogelijk om op wettelijke grond het huurcontract met de onderhuurder te beëindigen.

Toestemming bij onderhuur

Als u besluit om onder te gaan huren, dan is het slim om dit schriftelijk goed te regelen. Laat de huurbaas schriftelijk toestemming geven dat u de woonruimte mag huren. Dit kan meteen in de huurovereenkomst met de huidige huurder of in een aparte overeenkomst. U heeft zo altijd huurbescherming doordat u zeker weten niet illegaal een woning onderhuurt.

Wat gebeurt er bij illegaal onderhuur?

De huurovereenkomst met de hoofdhuurder kan worden opgezegd als deze erachter komt dat er illegale onderhuur plaatsvindt. Het kan ook gebeuren dat niet het contract met de hoofdhuurder wordt beëindigt, maar met de onderhuurder. De huurbaas kan de huidige huurder verplichten om het contract met de onderhuurder te beëindigen. Er is dan geen sprake van huurbescherming of regels om het contract op te zeggen. De onderhuur was tenslotte illegaal en mag dus helemaal niet plaatsvinden.

Onderhuur bij zelfstandige woning

Toch wordt er wel een onderscheid gemaakt bij illegale onderhuur bij een zelfstandige woning. Als u een kamer huurt geniet u zoals hierboven te lezen is niet van huurbescherming. Huurt u een zelfstandige woning onder dan is het illegaal, maar geniet u wel gewoon van huurbescherming. De verhuurder moet via de rechter aanvragen om uw huurcontract te beëindigen. U krijgt dan vaak een paar maanden de tijd om een andere woning te zoeken. U heeft dan dezelfde huurbescherming als bij een normaal huurcontract. Een jurist kan eventueel persoonlijk naar uw situatie kijken en bepalen of u van huurbescherming geniet.