Ondernemingsrecht

ondernemersrechtAls ondernemer kunt u te maken krijgen met verschillende conflicten. U kunt zowel binnen als buiten uw bedrijf te maken krijgen met conflicten. Als u in het bezit bent van een eenmanszaak of vof dan bent u privé aansprakelijk voor juridische conflicten. Een juridisch adviseur ondernemingsrecht kan u helpen om uw recht te bewijzen. Als u eigenaar bent van een BV dan is vaak alleen de onderneming zelf juridisch aansprakelijk. Ondanks dat alleen de onderneming aansprakelijk is kan het ondernemingsrecht u alsnog veel geld kosten. Het is belangrijk om uzelf juridisch goed in te dekken bij een eventueel conflict binnen uw onderneming.

Conflict met aandeelhouders of vennoten

Bij de start van een onderneming loopt de samenwerking vaak uitstekend. Helaas kan het gebeuren dat na verloop van tijd u ieder een eigen idee heeft over de gang van zaken. Er kunnen conflicten met elkaar gaan ontstaan. Om escalatie te voorkomen is het belangrijk om een onafhankelijke mediator te laten bemiddelen. Na het bemiddelen van een conflict kan er soms weer op goede voet verder gegaan worden met uw onderneming. Helaas kan het soms ook voorkomen dat uit de bemiddeling blijkt dat verdergaan geen optie meer is. Eén van de vennoten zal uit de onderneming moeten stappen. Vaak is dit een kostbare weg en moeten de aandelen verkocht worden. Het is belangrijk dat dit gebeurt via de kartonrechter en dat u hierin op de juiste manier begeleid wordt.

Fusie en samenwerkingsverband met andere bedrijven

U krijgt ook te maken met het ondernemingsrecht als u gaat fuseren met een collega of concurrent. Als u gaat fuseren dan moet deze fusie vorm krijgen in de vorm van een nieuwe onderneming. Er zitten veel fiscale en juridische zaken aan een fusie verbonden. Daarnaast moet de sfeer op de werkvloer voor de werknemers prettig blijven tijdens een fusie. Het is bijvoorbeeld belangrijk om personeel gerust te stellen met baanbehoud. Een adviseur kan u eventueel laten zien wat de mogelijkheden zijn om te fuseren. Er zijn ook verschillende soorten fusies waarbij een bedrijf soms niet geheel overgenomen wordt. Neem bijvoorbeeld een aandelenfusie waarbij een ander bedrijf puur een investering doet in een partnerbedrijf. Een andere vorm is natuurlijk een echte bedrijfsfusie waarbij twee bedrijven samen één worden.

Een conflict met een klant

Een conflict met een klant moet natuurlijk altijd voorkomen worden. Een goede relatie is belangrijk voor de voortgang van uw bedrijf. Het is belangrijk om afspraken met uw klant juridisch vast te leggen. Als er dan iets fout gaat dan kunt u uzelf altijd beroepen op uw overeenkomst met de klant. Als het echt uit de hand loopt dan kan een klant eventueel een schadeclaim indienen. Dit kan een klant doen bij een wanprestatie. Als u schuldig blijkt te zijn aan het conflict, dan is het slim om te schrikken voordat de zaak voor de rechtbank komt. U kunt bij de rechter misschien meer geld kwijt zijn en uw goede naam kan aangetast worden. Als u ervan overtuigd bent dat u in uw recht staat, dan kunt u gewoon de zaak laten voorkomen. Natuurlijk is het wel van belang dat u met bewijslast komt om een conflict aan te tonen. Een jurist kan u hier eventueel in begeleiden en ervoor zorgen dat een eventuele claim wordt afgewezen bij de rechtbank. De gang naar de rechtbank is vaak wel het laatste redmiddel en wordt meestal door een jurist zoveel mogelijk voorkomen. U kunt een hoop conflicten vaak voorkomen door contracten en algemene voorwaarden door ons te laten opstellen. U kunt uzelf dan meestal hiertoe beroepen als er volgens de klant een wanprestatie geleverd is.