Ontbinding arbeidsovereenkomst

Een werkgever en een werknemer kan naar de kantonrechter stappen en vragen voor een ontbinding arbeidsovereenkomst. Als dit gebeurd dan kan bijvoorbeeld de werknemer een ontslagvergoeding eisen. Als het andersom gebeurt dan kan het zo zijn dat u als werknemer juist een schadevergoeding moet betalen aan de werknemer. De ontslagprocedure die verloopt bij de kantonrechter wordt ook wel een ontbindingsprocedure genoemd. De werkgever en de werknemer kunnen hier beide een verzoek voor indienen. Juridisch advies bij ontbinding arbeidsovereenkomst is van belang om te weten of u de juiste stappen maakt. U kunt ook uw rechtspositie laten bepalen als uw werkgever vraagt om een ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Een verzoek tot ontbinding van de werkgever

De werkgever moet een gemotiveerd verzoekschrift indienen waarom de werkgever het contract wil ontbinden. De werknemer wordt door de rechter vaak extra beschermd. De werkgever moet met een goede motivatie en een dossier komen om uw ontslag aan te vragen. De werknemer moet vervolgens een verweerschrift indienen waaruit blijkt dat u wel een goede werknemer bent en er geen reden tot ontslag is. Een jurist kan u eventueel helpen om zo’n verweerschrift op te stellen. Als u dit niet doet dan loopt u het risico dat u geen ontslagvergoeding ontvangt. In sommige situaties kunt u zelfs een WW-uitkering mislopen. Begeleiding door een jurist is absoluut van belang om uw verweer in orde te maken.

Als werknemer een verzoek tot ontbinding indienen

U kunt ook als werknemer een verzoek tot ontbinding indienen. Bijvoorbeeld als u een andere baan heeft gevonden of als uw werkgever niet volgens de regels werkt. U ontvangt bijvoorbeeld al maanden geen loon meer of u heeft te maken gekregen met seksuele intimidatie van uw werkgever. In sommige situaties kunt u zelfs nog een ontslagvergoeding meekrijgen ondanks dat u zelf ontslag genomen heeft. Vooral als de rechter oordeelt dat u nooit was weggegaan als uw baas niet fout gehandeld had. Juridisch advies kan u hierbij helpen om de juiste keuze te maken en uw verzoek in te dienen bij de kantonrechter.

Ontslagvergoeding

Als u ontslagen wordt door de kantonrechter dan wordt er bijna altijd een ontslagvergoeding toegewezen. Sinds 1 juli 2015 bestaan er twee soorten vergoedingen die u als ex-werknemer kunt meekrijgen. U kunt een ontslagvergoeding meekrijgen en een transitievergoeding. De ontslagvergoeding wordt eigenlijk bovenop de transitievergoeding gegeven. U kunt dit zien als een soort smartengeld omdat u onterecht ontslagen bent etc. Verschillende situaties kunnen aantonen dat de werkgever een slecht werkgeverschap heeft getoond. In zo’n situatie is de werkgever de schuldige en heeft u recht op een schadevergoeding. Een jurist kan u eventueel helpen om deze vergoeding op te eisen. Het kan voorkomen dat uw werkgever voor de uitspraak van de rechter met een schikking aanbod komt. Meestal probeert de werkgever het ontslag te laten uitdraaien op een ontslag met wederzijds goedkeuring. Het is slim om dit niet zomaar te accepteren. Laat een jurist hier goed na kijken want door dit papiertje te tekenen heeft u o.a. geen recht meer op een WW-uitkering. Kijk dus goed uit naar wat u precies tekent bij uw ex-werkgever en schakel eerst een jurist in!