Ontbinding via kantonrechter

Een ontbinding van een arbeidscontract via de kantonrechter komt niet snel voor. Vaak is er sprake van een verstoorde arbeidsrelatie of een ontslag op staande voet. Via de rechtbank wordt er gevraagd om de arbeidsovereenkomst als nog te ontbinden. Als het ontslag via de kantonrechter loopt, dan wordt dit een ontbindingsprocedure genoemd. Afhankelijk van de reden van ontslag is de procedure altijd vooraf vastgesteld. Een ontbinding via de kantonrechter wordt meestal zeer streng beoordeeld. U kunt vaak voorkomen dat u ontslagen wordt door het aan te vechten met een jurist. Juridische hulp bij ontbinding via kantonrechter is dus verstandig.

Dossieropbouw door de ex-werkgever

De rechter spreekt niet zomaar een ontbinding uit en de werkgever moet met strenge bewijzen komen. Een dossieropbouw door de ex-werkgever is van belang om bijvoorbeeld aan te tonen dat u veelzijdig verzuimd of dat u niet goed functioneert. Als het dossier niet goed onderbouwd wordt dan wijst de rechter al snel het verzoek af. Een jurist kan u eventueel helpen om het dossier tegen te spreken met een verweerschrift. Het verweerschrift wordt meestal mondeling behandeld en meegenomen in de beslissing van de rechtbank.

Uitspraak van de kantonrechter

U krijgt van de rechter de tijd om samen nog tot een schikking te komen. Bijvoorbeeld dat u toch ontslagen wordt, maar u een flinke ontslagvergoeding meekrijgt. De schikking zal beoordeeld worden door de rechter en vervolgens wordt het contract ontbonden. Als u geen schikking kunt treffen, dan doet de rechter zelf een uitspraak. Dit is meestal een paar weken na de mondelinge behandeling van de zaak. Bij een schikking is het slim om juridische hulp in te schakelen. Als de kantonrechter het verzoek inwilligt van de werkgever, dan is dit meestal niet zonder gevolgen. De rechter zal eerst een transitievergoeding toewijzen. Als blijkt dat de werkgever zelf ook schuldig is aan het ontslag, dan kan daar nog bovenop een billijke vergoeding worden toegekend. Het kan ook voorkomen dat de kantonrechter het verzoek afwijst. Uw arbeidsovereenkomst blijft dan gewoon in stand.

Ontslagvoorstel voor de uitspraak

De meeste werkgevers proberen onder de uitspraak uit te komen. Vooral omdat ze vaak in het ongelijk worden gesteld. Een werkgever mag een schikking doen voor de uitspraak. Als u akkoord gaat met het ontslagvoorstel, dan wordt het een ontslag met wederzijds goedvinden. Het is wel slim om u hierin te verdiepen met een jurist. Bij zo’n voorstel heeft u namelijk geen recht op een WW-uitkering. Het is dus van belang dat de ontslagvergoeding hoog genoeg is. Een jurist kan u eventueel informeren over de mogelijkheden en de juiste beslissing.

Hoger beroep bij de uitspraak van de kantonrechter

Natuurlijk kan het gebeuren dat u het niet eens bent met de uitspraak van de kantonrechter. Zowel de werknemer als de werkgever kunnen in hoger beroep gaan op de uitspraak. Een jurist kan aangeven of het zin heeft om in hoger beroep te gaan of dat u beter de uitslag kunt accepteren.