Ontslag en WW-uitkering

Als u niet door uw eigen toedoen werkeloos bent geraakt dan heeft u recht op een WW-uitkering. Dit kan alleen als u ontslagen bent en dus niet als u zelf ontslag genomen heeft. Het is dus van belang dat u niet zomaar een papier ondertekend bij uw ex-werkgever. De kans is groot dat uw werkgever met een schikking wil komen. U bent dan ontslagen met wederzijds goedkeuring. U ontvangt misschien in uw ogen een leuke ontslagvergoeding, maar in theorie blijkt u veel geld te verliezen. U krijgt misschien een lagere vergoeding en u heeft geen recht meer op een WW-uitkering. Juridisch advies bij ontslag en WW-uitkering is van belang om de juiste keuze te maken. Teken dus nooit iets voordat u advies heeft ingewonnen bij een jurist. U behoud zo altijd het recht op een WW-uitkering mits u aan de voorwaarden voldoet die zijn opgesteld door het UWV. Lees meer over vaststellingsovereenkomst en recht op ww.

De hoogte en duur van de WW-uitkering

In de eerste twee maanden van uw WW-uitkering ontvangt u 75% van het loon dat u daarvoor kreeg. In de laatste maand ontvangt u nog maar 70% van het loon wat u voorheen heeft verdiend. U ontvangt een WW-uitkering voor minimaal drie maanden en maximaal drie jaar. Als u in aanmerking wilt komen voor een WW-uitkering dan dient u minimaal 26 weken hebben gewerkt in de afgelopen 36 weken voor uw ontslag. Als u voldoet aan deze eis dan krijgt u drie maanden WW-uitkering. Het aantal maanden loopt op als u langer bij één werkgever heeft gewerkt.

Wanneer gaat de WW-uitkering in?

Heeft u recht op een WW-uitkering? Dan heeft u hier pas recht op als het opzegtermijn van uw werkgever is verlopen. Pas als het opzegtermijn is verlopen gaat de WW-uitkering in. Het kan gebeuren dat u op staande voet wordt ontslagen. In dit geval bedenkt het UWV een fictief termijn. Een ontslag op staande voet kan overigens ook een reden zijn om geen WW-uitkering aan te bieden. Bijvoorbeeld als het uw eigen schuld is dat u ontslagen bent. Dit komt bijvoorbeeld voor als u ontslagen bent vanwege fraude. Als er een fictief opzegtermijn ontstaat door ontslag op staande voet, dan gaat het termijn meestal in de dag nadat uw werkgever uw contract opzegt.

Verwijtbaar werkloosheid en de WW-uitkering

Als u als werknemer gebruik wilt maken van de WW-uitkering dan is het van belang dat u niet verwijtbaar werkloos wordt. U heeft dan geen recht meer op een WW-uitkering. U bent verwijtbaar werkloos als u ontslag genomen heeft. Dit kan ook bij een ontslag met wederzijds goedkeuring. Bij een ontslag op staande voet kan het ook gebeuren dat u verwijtbaar werkloos geworden bent. Bijvoorbeeld doordat u fraude gepleegd heeft. Overigens is dit meestal wel lastig om hard te maken tegenover een kantonrechter. Het kan dus dat u een ontslagvergoeding krijgt ter vervanging van de WW-uitkering. U kunt ook uw ontslag krijgen tijdens de proeftijd van uw nieuwe baan. Officieel bent u dan niet verwijtbaar werkloos en behoud u gewoon het recht op een WW-uitkering. U moet alleen wel kunnen aantonen dat u uw best gedaan heeft om te presteren bij uw nieuwe baan.

Uw plichten bij een WW-uitkering

Als u werkloos wordt en u een WW-uitkering krijgt dan bent u verplicht om uzelf aan een aantal regels te houden. Als u bijvoorbeeld nog wel ergens anders inkomsten uit krijgt dan bent u verplicht deze door te geven aan het UWV. U bent ook verplicht om uw vakantiedagen door te geven en actief te solliciteren naar passend werk. U bent verplicht om minimaal 4 sollicitaties per maand te versturen. Daarnaast kan het UWV u ook nieuwe vacatures aanbieden waarop u verplicht bent om te solliciteren. Het is belangrijk dat u kopieën van uitnodigingen en sollicitatiebrieven minstens twee jaar bewaard.