Werknemer ontslaan in proeftijd

In de proeftijd kan er gemakkelijk een ontslag vallen. Dit wil zeggen dat de werkgever niet aan heel veel regels hoeft te voldoen om een ontslag in de proeftijd te kunnen uitvoeren. De proeftijd is er voor de werkgever om te bekijken of de medewerker daadwerkelijk de juiste keuze is voor de baan. Als in de praktijk blijkt dat dit niet het geval is, dan mag de werkgever de werknemer binnen de proeftijd per direct ontslaan zonder dat hier een ontslagprocedure voor nodig is. De werknemer heeft natuurlijk ook rechten tijdens de proeftijd. Wanneer de baan niet is wat de werknemer ervan had verwacht, en de werknemer wil de baan dan ook niet houden, dan mag deze per direct vertrekken tijdens de proeftijd. Het is dan niet nodig om een opzegtermijn in acht te nemen.

De proeftijd moet wel geldig zijn

De proeftijd is vooral voor de werknemer een spannende periode. Het komt vaak voor dat een werknemer langere tijd zonder werk heeft gezeten en erg blij is om weer aan de slag te gaan. Er worden niet al te hoge eisen gesteld en de werknemer kan zich dan ook goed vinden in het nieuwe werk. Toch vindt de werkgever het niet erg lekker gaan en deze besluit om de werknemer direct te ontslaan. Voor de werknemer komt dit als een klap aan. De werknemer is zich ervan bewust dat dit op ieder moment kan gebeuren tijdens de proeftijd, waardoor deze proefperiode zenuwslopend kan zijn. Het is daarom zo dat de proeftijd niet te lang mag duren. Een proeftijd moet aan meerdere regels voldoen voordat deze daadwerkelijk geldig is. Het is bijvoorbeeld zo dat de proeftijd voor beide partijen even lang moet zijn. Wanneer de proeftijd voor de werkgever langer is dan voor de werknemer, dan is de proeftijd niet geldig. Het is nodig om de proeftijd schriftelijk vast te leggen en deze mag slechts eenmalig worden gehanteerd voor een medewerker in een functie. Als het contract wordt verlengd voor dezelfde functie, dan mag er dus niet opnieuw een proefperiode worden ingesteld. Wordt het bedrijf overgenomen en komt er hierdoor een andere eigenaar aan het roer te staan die de medewerkers overneemt? Dan mag deze werkgever geen proeftijd instellen voor de medewerkers die al werkzaam zijn binnen het bedrijf. Tot slot moet de proeftijd tegelijk met het arbeidscontract ingaan.

Hoe lang duurt de proeftijd?

De proeftijd heeft geen vaste duur. Dit is namelijk van de situatie afhankelijk. Als er een proeftijd wordt aangehouden binnen een arbeidsovereenkomst dat voor onbepaalde tijd wordt aangegaan, dan geldt er een maximale proefperiode van twee maanden. Het kan ook zijn dat de arbeidsovereenkomst een bepaalde duur heeft. In dit geval wordt de proefperiode aangepast op de duur van het contract. Duurt de overeenkomst korter dan twee jaar? Dan mag er maximaal een maand proeftijd worden ingesteld. Is de geldigheid langer dan twee jaar? Dan geldt er een proefperiode van maximaal twee maanden.

Wat gebeurt er als de proefperiode niet geldig is?

Wanneer er niet aan de regels is voldaan, dan is de proeftijd niet geldig. Dit betekent dat deze gewoonweg komt te vervallen en dat er dus helemaal geen sprake is van een proeftijd. Hierdoor is het niet toegestaan voor een werkgever om de werknemer zomaar te ontslaan. Hier zal een ontslagprocedure voor moeten worden gehanteerd. Ook is het zo dat de werknemer niet zomaar op mag stappen. Deze zal zich moeten houden aan de opzegtermijn die in het arbeidscontract is opgenomen.

Overige regels met betrekking tot de proeftijd

Als u tijdens de proeftijd ontslagen wordt, dan kunt u de reden vragen. U heeft hier recht op. Wanneer blijkt dat deze reden discriminatoir is, dan kunt u het ontslag laten vernietigen op basis van de Algemene Wet gelijke behandeling. Wordt u al ontslagen tijdens de proeftijd voordat u aan de eerste werkdag bent begonnen? Dan kan het zijn dat de werkgever u een vergoeding moet betalen. Het is namelijk niet zo dat u niet voldoet binnen de functie, want u heeft de kans niet gekregen om uzelf op de werkvloer te laten zien. Er moet dus een andere reden zijn die niets met uw functioneren te maken heeft. Hier kan een vergoeding voor worden opgelegd. Wordt u ziek tijdens de proefperiode? Dan mag deze periode niet gepauzeerd worden. Deze loopt gewoon door. Het kan dus zijn dat u de helft van de proeftijd ziek thuis bent.