Ontslag krijgen

Als uw werkgever één of meerdere werknemers wil ontslaan, dan is het verplicht om per 1 juli 2015 één van de ontslagprocedures te volgen. Sinds 1 juli 2015 heeft u niet alleen een wettelijke bescherming bij een contract voor bepaalde tijd, maar ook bij een contract voor onbepaalde tijd. U kunt niet zomaar ontslag krijgen tenzij u nog in uw proeftijd zit. In de proeftijd mag zowel de werkgever als de werknemer het contract opzeggen zonder reden. Ondanks dat u niet zomaar ontslagen kunt worden is het wel van belang dat u direct actie onderneemt als u dreigt ontslagen te worden. Juridisch advies bij ontslag krijgen is van belang omdat u vaak recht heeft op een ontslagvergoeding. U weet dan precies waar u recht op heeft bij een dreigend ontslag.

Ontslagprocedures bij een ontslag krijgen

De werkgever is verplicht om via een voorgeschreven ontslagprocedure uw ontslag aan te vragen. Bij reorganisatie of bedrijfseconomische redenen dient de werkgever een vergunning aan te vragen bij het UWV. Als u langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt bent dan dient de werkgever ook een vergunning aan te vragen bij het UWV. Daarnaast is er nog een ontslag om persoonlijke redenen. De werkgever kan alleen het ontslag aanvragen via de rechtbank.

Ontslagvergunning via de UWV

In de meeste situaties heeft de werkgever een ontslagvergunning nodig via het UWV. Bij bedrijfseconomische redenen moet een bedrijf verplicht laten zien waarom het nodig is om iemand te ontslaan. Het bedrijf moet er financieel slecht voorstaan en een ontslag moet de enige oplossing zijn. Als het UWV het hiermee eens is dan kan een ontslagvergunning worden afgegeven. Als een werkgever een ontslagvergunning heeft, dan mag iemand ontslagen worden. Alleen er moet nog wel rekening gehouden worden met het opzegtermijn van minimaal één maand. Het UWV kan ook een vergunning afgeven als u langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt bent door ziekte.

Ontslagvergunning aanvechten via de kantonrechter

Ondanks dat het UWV bepaalt heeft dat een bedrijf u mag ontslaan betekend dit niet dat een kantonrechter het hiermee eens is. U kunt de vergunning eventueel aanvechten en ongedaan laten maken. Bijvoorbeeld als de kantonrechter vindt dat uw belangen groter zijn dan het belang van het bedrijf. Uw ontslag kan teruggedraaid worden en u ontvangt een schadevergoeding. Als het ontslag wel wordt toegewezen kan de kantonrechter nog wel een ontslagvergoeding toewijzen. Het kan dus altijd de moeite waard zijn om de vergunning aan te vechten via de kantonrechter.

Ontslag om persoonlijke redenen

Een ontslag om persoonlijke redenen dient altijd aangevraagd te worden bij de kantonrechter. Het gaat hierbij meestal om een ontslag op staande voet. De rechter zal zeer streng kijken naar de argumenten van het bedrijf. De kans is groot dat het verzoek tot ontslag wordt afgewezen. De rechter kijkt zo streng naar het verzoek omdat u geen recht meer heeft op een WW-uitkering en de gevolgen vaak groot zijn. Er moet altijd een dringende reden zijn en anders kan de rechter de baan weer teruggeven. Als u dit niet meer wilt omdat de verstandshouding ernstig is ontwringt, dan kan de rechter u een flinke ontslagvergoeding toewijzen. Vecht een ontslag om persoonlijke redenen daarom altijd juridisch aan. Het is absoluut de moeite waard om uzelf hiervoor in te zetten.