Werknemer ontslaan met wederzijds goedvinden

Er is sprake van een ontslag met wederzijds goedvinden wanneer de werkgever en de werknemer samen goede afspraken over het ontslag kunnen maken. Deze afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. De werkgever is de partij die de vaststellingsovereenkomst opstelt en deze voorlegt aan de werknemer. Deze hoeft niet direct akkoord te gaan met de afspraken in de overeenkomst. Het is mogelijk om te onderhandelen over de afspraken en de werknemer kan een tegenvoorstel doen. Als er uiteindelijk afspraken kunnen worden vastgelegd waar beide partijen tevreden mee zijn, dan kan deze worden ondertekend. Dit betekent overigens niet dat het ontslag ook voor beide partijen wenselijk is. Vaak is het zo dat de werknemer niet ontslagen wil worden, maar omdat deze geen keuze heeft probeert deze er toch goede afspraken over te maken. Dit kan namelijk ook in het voordeel van de werknemer werken.

Een ontslagprocedure voorkomen

Wanneer het de werknemer en de werkgever onderling lukt om een vaststellingsovereenkomst op te stellen, dan is het niet nodig om naar de kantonrechter of het UWV te gaan om een ontslagprocedure te doorlopen. Dit kost veel tijd en geld. Daarnaast zal het de onderlinge band in de meeste gevallen ook niet ten goede komen, waardoor alles stroef verloopt. De vaststellingsovereenkomst kan dit voorkomen, waardoor de werkgever altijd eerst zal proberen om deze op te stellen samen met de werknemer. Juist omdat de werkgever de voorkeur geeft aan een vaststellingsovereenkomst zit de werknemer in een vrij sterke onderhandelingspositie. Zo gebeurt het vaak dat er kan worden onderhandeld over een hogere transitievergoeding.

Wat staat er in een vaststellingsovereenkomst?

De vaststellingsovereenkomst heeft geen vaste inhoud, want in verschillende bedrijven worden ook verschillende afspraken gemaakt. Toch zijn er wel een aantal zaken die er minimaal in moeten staan, zoals alle bedrijfsgegevens, alle gegevens van de werknemer, de datum van de overeenkomst, de datum van indiensttreding en de datum waarop het arbeidscontract wordt beëindigd. Uiteraard moeten alle afspraken die onderling worden gemaakt goed en helder worden omschreven, zodat hier geen misverstanden over kunnen ontstaan. Het moet voor beide partijen duidelijk zijn wat er met de afspraken wordt bedoeld. Er kunnen afspraken worden gemaakt over onder meer een transitievergoeding, een eindafrekening, het al dan niet retourneren van eigendommen van het bedrijf en bijvoorbeeld het al dan niet inleveren van bedrijfskleding. Meer informatie: vaststellingsovereenkomsten opstellen en kosten.

Het recht op een WW-uitkering

Wanneer er een ontslag plaatsvindt met een vaststellingsovereenkomst, dan kan de werknemer nog steeds gewoon een WW-uitkering aanvragen. Wel is het dan belangrijk dat de vaststellingsovereenkomst aan de eisen voldoet en volledig correct is opgesteld. Dit is voor een werknemer vaak moeilijk te controleren, vooral omdat je als werknemer natuurlijk niet dagelijks met een dergelijke overeenkomst te maken krijgt. Het is daarom verstandig om de overeenkomst te laten controleren, zodat je zeker weet dat je je recht op een WW-uitkering niet opzegt door te ondertekenen.

Wat als er geen vaststellingsovereenkomst kan worden opgesteld?

Het kan natuurlijk zijn dat de werkgever en de werknemer er samen niet uit kunnen komen als het gaat om de afspraken voor in de vaststellingsovereenkomst. Een ontslag met wederzijds goedvinden is dan niet mogelijk en het is nodig om een ontslagprocedure te starten. Dit moet bij de kantonrechter gebeuren als de werknemer gewoon werkt en dit moet bij het UWV wanneer de werknemer ziek is als de werkgever deze moet of wil ontslaan.