Ontslag met wederzijds goedvinden

Een ontslag met wederzijds goedvinden wil zeggen dat u beide in gezamenlijk overleg besloten heeft om het contract te ontbinden. Voordat een werkgever een ontslagvergunning aanvraagt zal er altijd geprobeerd worden om op deze manier een ontslag te regelen. Een werkgever kan zo proberen om onder juridische praktijken uit te komen en een lagere ontslagvergoeding uit te keren. Juridisch advies bij een ontslag met wederzijds goedvinden is verstandig want u heeft vaak geen recht op een WW-uitkering. Daarnaast is het van belang om goed te kijken naar de ontslagvergoeding. Bij een dreigend ontslag is het daarom altijd van belang om nooit iets te tekenen voordat een jurist ernaar gekeken heeft.

Ondubbelzinnige verklaring van de werknemer

Bij een ontslag met wederzijds goedvinden komt er geen UWV of kantonrechter aan te pas. De werknemer kan er dus nooit toe gedwongen worden om ontslag te nemen. Toch zal de werkgever in dit soort situaties altijd druk zetten op een ontslag. Aan de andere kant mag een werkgever niet te snel aannemen dat u akkoord gaat met een ontslag. U moet als werkgever een duidelijke ondubbelzinnige verklaring opstellen dat u akkoord gaat met een ontslag met wederzijds goedvinden. Dit blijkt vaak uit een speciaal opgesteld beëindigingsovereenkomst dat u moet tekenen.

Risico’s bij wederzijds goedvinden

Als eerste verliest u natuurlijk uw baan en uw recht op een WW-uitkering. Een werkgever probeert dit vaak te schikken met een ontslagvergoeding. Toch is het slim om te kijken wat verstandig is in uw situatie. Is de vergoeding hoog genoeg om de periode te overbruggen tot u een andere baan heeft? U heeft namelijk bij een normaal ontslag recht op een WW-uitkering en een transitievergoeding. Als uw werkgever verkeerd gehandeld heeft bij uw ontslag dan heeft u ook nog eens recht op een extra ontslagvergoeding. Overleg daarom altijd met uw juridisch adviseur voordat u een overeenkomst tekent met uw ex-werkgever.

Bedenktijd

Bent u onder druk gezet door uw werkgever en heeft u de vaststellingsovereenkomst ondertekent? Neem dan direct contact op met onze juristen. U heeft namelijk volgens de wet een officiële bedenktijd om erop terug te komen. Afhankelijk van de situatie kan het ontslag nog worden teruggedraaid als u binnen 2 a 3 weken uw bedenktijd gebruikt. U kunt de overeenkomst laten ontbinden en eventueel onderhandelen over betere ontslagvoorwaarden.

Hulp bij ontslag

Het is met de nieuwe regels sinds 1 juli 2015 lastiger om iemand te ontslaan. Werknemers hebben hierdoor meer zekerheid, waardoor werkgever steeds vaker een ontslag met wederzijds goedvinden proberen te regelen. Vaak is een ontslag wel onvermijdelijk, maar u kunt wel proberen de beste financiële vergoeding eraan over te houden. Schakel daarom altijd juridische hulp in als u in zo’n situatie terecht komt. In sommige situaties kunnen we een ontslag zelfs proberen te voorkomen. U kunt zo blijven werken tot u een andere baan gevonden heeft. Neem vandaag nog contact met ons op om uw overeenkomst te beoordelen en eventueel gebruik te maken van uw bedenktijd.