Ontslag nemen

Ontslag nemen is niet altijd de beste keuze. Het is alleen aan te raden om ontslag te nemen als u een andere baan heeft gevonden. Daarnaast kunt u soms niet altijd onder een contract uit. Vooral bij een contract van bepaalde tijd kunt u niet zomaar wisselen van baan. Afhankelijk van de omstandigheden kan het soms nadelig uitpakken om zelf ontslag te nemen. Juridisch advies bij ontslag nemen is altijd verstandig voordat u definitief stappen onderneemt om uw contract op te zeggen.

Ontslag nemen bij een contract van bepaalde tijd

Bij een contract van bepaalde tijd kunt u niet zomaar ontslag nemen. Er dient in het contract opgenomen te zijn dat u het dienstverband tussentijds kunt beëindigen. Dit is niet standaard opgenomen in het contract. U kunt dus niet halverwege de looptijd wisselen van baan. Overigens is dit wel mogelijk als u een schadevergoeding betaald aan uw oude baas. U kunt dan wel tussentijds van baan wisselen. U bent alleen niet verplicht om een schadevergoeding te betalen als u ontslag neemt tijdens de proeftijd, ontslag met wederzijds goedvinden of een ontslag op staande voet. Als er wel in het contract staat dat u kunt opzeggen, dan staat het termijn in uw contract aangegeven.

Een ontslagvergoeding als u zelf ontslag neemt

In de meeste situaties heeft u geen recht op een uitkering of een ontslagvergoeding. U kunt wel recht hebben op een vergoeding in bijzondere omstandigheden. Als u bijvoorbeeld het gevoel heeft dat u gedwongen bent om ontslag te nemen door uw baas. U heeft geen recht op een WW-uitkering en dit is natuurlijk onterecht als blijkt dat u gedwongen bent door uw eigen werkgever. In dit soort situaties dient u altijd naar de kantonrechter te stappen en kunt u niet zomaar een ontslagvergoeding toegewezen krijgen. U kunt bijvoorbeeld aanspraak maken op de vergoeding als u door veranderende werkomstandigheden niet meer prettig kunt werken. De omstandigheden moeten wel door de werkgever veroorzaakt zijn. In dit soort situaties kunt u alsnog een ontslagvergoeding toegewezen krijgen.

Ontslag nemen en de WW-uitkering

In theorie heeft u geen recht meer op een WW-uitkering als u zelf ontslag neemt. Er is namelijk sprake van een beëindiging van het dienstverband op uw eigen verzoek. U bent dan als het ware verwijtbaar werkeloos. Het recht op de WW-uitkering vervalt hierdoor altijd. Dit is de reden dat er altijd geadviseerd wordt om niet zomaar ontslag te nemen of iets te ondertekenen bij uw ontslag. Vraag altijd juridisch advies als u in een ontslagzaak terecht komt.

Uw ontslagbrief

Als u ontslag wilt nemen, dan dient u dit schriftelijk te doen met een ontslagbrief. Het is verstandig om hier een aangetekende brief van te maken, zodat u een bewijs heeft van de aankomst en het versturen van de brief. U kunt in theorie ook mondeling opzeggen, maar het is slim om dit ook per brief te doen. In de cao staat vaak het termijn waarop de brief moet binnen zijn en hoe lang u nog verplicht bent om te werken.