Ontslag op staande voet

Een ontslag op staande voet wordt altijd zeer streng door rechters beoordeeld. Een werkgever mag een werknemer nooit zomaar op staande voet ontslaan. Er moet wel heel wat vooraf gaan voordat een werkgever iemand op staande voet mag ontslaan. Regelmatig wordt er een juridische procedure gestart via de kantonrechter. In de meeste situaties blijkt de rechter alsnog te beoordelen dat het om een onterecht ontslag gaat. Rechters beoordelen een ontslag op staande voet zo streng omdat dit meestal vergaande gevolgen heeft. U heeft namelijk geen recht op een transitievergoeding en op een WW-uitkering. Juridisch advies bij ontslag op staande voet is dan ook van belang als u in zo’n situatie terecht komt.

Wanneer mag u ontslagen worden op staande voet?

U mag alleen op staande voet ontslagen worden als er een dringende reden is voor uw ontslag. Met een dringende reden wordt een bepaalde gedraging bedoeld of een eigenschap van een werknemer, waardoor deze niet meer in dienst gehouden kan worden. Meestal zijn dit zaken waarbij een personeelslid schuldig is aan diefstal, fraude, mishandeling, bedreiging, ernstige belediging van klanten, werknemers en familieleden. Of het hardnekkig weigeren om opdrachten uit te voeren. Ondanks dat er volgens een werkgever echt sprake is van een dringende reden blijken ze de zaak meestal wel te verliezen bij de kantonrechter. Het is dus altijd slim om juridische hulp in te schakelen om uw verweer professioneel aan te pakken.

Gelijktijdige mededeling van uw ontslag

Bij een ontslag op staande voet dient u direct ontslagen te worden inclusief een motivatie van uw ontslag. Een duidelijke motivatie ontbreekt vaak, waardoor een ontslag meestal onterecht wordt verklaard. Het ontslag moet ook direct na aanleiding van een incident gebeuren. Bijvoorbeeld dezelfde dag dat u betrapt bent op diefstal. Als een werkgever te lang wacht met de mededeling, dan is het geen dringende reden en dus geen ontslag op staande voet. Het ontslag is niet meer rechtsgeldig in dit soort situaties.

Ontslagprocedure bij een ontslag op staande voet

Als u bent ontslagen op staande voet en u bent het hier niet mee eens, dan heeft u maximaal twee maanden tijd om dit aan te vechten. U dient hiervoor bij de kantonrechter een verzoekschrift in te dienen. Een jurist kan u helpen bij het opstellen van uw verzoekschrift. U kunt vragen om de arbeidsovereenkomst te herstellen of een vergoeding uit te keren. U kunt gelijktijdig een vordering van uw loon indienen om deze tijdens de procedure gewoon door te blijven betalen. Binnen 4 weken wordt uw verzoekschrift door de rechter mondeling behandeld. Na de behandeling doet de rechter binnen 2 weken uitspraak over de zaak. Zowel de werkgever als de werknemer kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak. In de praktijk leggen beide partijen zich meestal neer bij de uitspraak van een kantonrechter.

Onterecht ontslag op staande voet

Als het ontslag onterecht is dan zal de rechter het ontslag direct ongedaan maken. Er kan ook geregeld worden dat u gewoon weer mag terugkeren naar uw oude functie. Als u dit niet wilt of dit niet mogelijk is dan zal de rechter een ontslagvergoeding regelen ten kosten van uw werkgever.