Ontslag tijdens proeftijd

Als u pas begonnen bent bij een nieuwe werkgever, dan kan er in het contract een proeftijd worden opgenomen. Normaal gesproken is er sprake van een proeftijd van één maand. De proeftijd is in sommige situaties langer, maar mag nooit langer duren dan twee maanden. In de proeftijd mogen beide partijen van de arbeidsovereenkomst afstappen zonder opgave van reden. De proeftijd is altijd schriftelijk overeengekomen in de arbeidsovereenkomst. U kunt tijdens uw proeftijd dus direct ontslagen worden. Bijvoorbeeld omdat de baas toch vindt dat u niet in het team thuispast. Een ontslag tijdens proeftijd is niet altijd geldig. Het is daarom slim om juridisch advies bij ontslag tijdens proeftijd in te schakelen. U heeft dan een idee wat uw rechtspositie is en of een ontslag aan te vechten is.

De grenzen van een proeftijd

Het is niet altijd eerlijk dat u ontslagen bent in uw proeftijd. Bijvoorbeeld als u als werknemer er alles aan gedaan heeft, maar dat uw werkgever nalatig is geweest. Door u bijvoorbeeld totaal niet in te weten en u aan uw lot over te laten. Of als u ontslagen wordt tijdens ziekte. In theorie mag dit omdat het een proeftijd is, maar u heeft misschien niet voldoende tijd gehad om u als werknemer te bewijzen. In dit soort situaties kunt u een ontslag tijdens proeftijd aanvechten.

Ontslag tijdens proeftijd en de WW-uitkering

U heeft alleen geen recht op een WW-uitkering als u zelf ingestemd heeft met het ontslag of als u verwijtbaar gedrag heeft vertoond, waardoor u ontslagen bent. Bij een ontslag tijdens de proeftijd is dit niet altijd het geval. In de meeste situaties heeft u geen verwijtbaar gedrag getoond en heeft u recht op een WW-uitkering. Dit betekend helaas niet dat u altijd een uitkering krijgt. Het ligt aan uw persoonlijke omstandigheden of u recht heeft op een WW-uitkering.

Ontslag voor de proeftijd begonnen is

In sommige situaties kan het gebeuren dat uw contract al opgezegd wordt voordat uw proeftijd begonnen is. Alleen in sommige situaties is het verboden om een personeelslid te ontslaan voordat de proeftijd begonnen is. Bijvoorbeeld als u ziek geworden bent voordat u aan uw nieuwe baan begonnen bent. Uw werkgever besluit om direct uw ontslag aan te bieden omdat u niet meteen kon beginnen. We hebben hierbij te maken met een ontslag voordat de proeftijd begonnen is die niet rechtsgeldig is. Vanwege de Wet van Gelijke behandeling mag iemand niet door ziekte ontslagen worden. In dit soort situaties kunt u altijd een ontslag aanvechten met juridische hulp zelfs als het om een proeftijd gaat.