Ontslag vanaf 1 juli 2015

Sinds 1 juli 2015 zijn er nieuwe regels omtrent het ontslagrecht. Met deze nieuwe regelgeving worden de omstandigheden voor zowel werkgevers als werknemers verbeterd. Het nieuwe systeem is tevens een stuk moderner en u heeft sneller recht op een transitievergoeding. Het is belangrijk om bij een dreigend ontslag te weten wat uw rechten en plichten zijn volgens de nieuwe wetgeving.

Verandering bij nieuwe contracten

Als u een nieuw contract krijgt aangeboden van een half jaar of korter, dan mag er geen proeftijd meer aangeboden worden. U heeft dus standaard een arbeidscontract van een half jaar als u in dienst treed. Als u een contract krijgt voor een bepaalde tijd, dan mag er meestal geen concurrentiebedinging meer opgenomen worden. Alleen in bepaalde gevallen mag dit nog worden opgenomen in het contract. De concurrentiebedinging mag bijna alleen nog bij een contract voor onbepaalde tijd worden opgenomen.

Ontslagroute is vooraf bepaald

Bij de nieuwe regels hoort ook een nieuwe ontslagprocedure die vooraf bepaald is. U kunt tegenwoordig alleen nog ontslagen worden door bedrijfseconomische of organisatorische redenen of bij een arbeidsongeschiktheid langer dan 2 jaar. Het ontslag wordt dan behandeld door het UWV. U kunt natuurlijk ook nog ontslagen worden vanwege persoonlijke redenen. Dit kan nooit zomaar en dient altijd aangevraagd te worden bij de rechter. Dit zijn de drie routes die gevolgd dienen te worden bij een ontslag vanaf 1 juli 2015.

Wat zijn persoonlijke redenen bij een ontslag?

Een ontslag vanwege persoonlijke redenen kan dus niet meer zomaar. Er moet een dossier met bewijzen zijn om aan te tonen dat u ontslagen mag worden. Bij persoonlijke redenen horen veelzijdig ziekteverzuim, onvoldoende functioneren, verstoorde arbeidsverhouding, werkweigering, verwijtbaar handelen etc. Uw werkgever dient te onderbouwen waarom deze persoonlijke redenen de basis zijn van uw ontslag. Als er onvoldoende onderbouwing is dan kan een rechter het verzoek tot ontslag afwijzen. Juridische hulp bij ontslag is van belang bij dit soort zaken. Met het nieuwe ontslagrecht is het tevens mogelijk om in beroep te gaan tegen de uitspraak. Zowel de werkgever als de werknemer kan in hoger beroep gaan bij de uitspraak van de rechter.

Transitievergoeding

De ontslagvergoeding is sinds 1 juli 2015 vervangen voor een transitievergoeding. Dit bedrag is bepaald om u te helpen bij omscholing of het vinden van een nieuwe baan. Sinds de nieuwe wetgeving heeft u ook bij een contract van bepaalde tijd recht op een transitievergoeding. Uw dienstverband dient wel minimaal 2 jaar geduurd te hebben. Voor ieder gewerkt jaar ontvangt u 1/3 van uw maandsalaris. Na 10 jaar ontvangt u per gewerkt jaar een half maandsalaris per dienstjaar. De transitievergoeding kan oplopen tot maximaal € 75.000 of maximaal één jaarsalaris. U krijgt meestal maximaal één jaarsalaris mee als u meer dan € 75.000 verdiend en u na een bepaald aantal dienstjaren ontslagen wordt.