Ontslag

Een ontslag meemaken is natuurlijk nooit leuk. Het is wel belangrijk om niet zomaar akkoord te gaan met uw ontslag, ontslagvoorstel of transitievergoeding (indien van toepassing). Een bedrijf meld vaak dat er niets meer mogelijk is dan een verslag en geeft een zak met geld mee. Alleen als u dreigt ontslagen te worden dan is het slim om juridisch advies ontslag in te schakelen. De kans is groot dat u sterker in uw ontslagzaak staat, dan u vooraf dacht. Een goede rechtshulp kan u helpen om uw ontslag tegen te gaan of eventueel geld mee te krijgen. U heeft zo langer de tijd om op zoek te gaan naar een nieuwe baan.

Ontslagrecht volgens de wetgeving

Als u dreigt ontslagen te worden, dan krijgt u te maken met het ontslagrecht. Werknemers krijgen hierin veel bescherming om een ontslag te voorkomen. Als een personeelslid ontslagen wordt, dan dient de werkgever altijd een ontslagprocedure in gang te zetten. Als dit niet gebeurt, dan kan een ontslag helemaal aangevochten worden. Een ontslagprocedure mag alleen gestart worden wegens bedrijfseconomische of organisatorische redenen, arbeidsongeschiktheid langer dan 2 jaar of wegens persoonlijke redenen. In hele bijzondere omstandigheden mag een werknemer ontslagen worden op staande voet. Het recht op een ww-uitkering vervalt dan. Een werknemer mag dit niet snel doen en als dit ontslag onterecht is, dan kan dit vaak aangevochten worden.

Een ontslagverbod

In sommige omstandigheden mag een werknemer absoluut niet ontslagen worden door de werkgever. Bijvoorbeeld als een werknemer in de ziektewet loopt. Een werknemer mag dan alleen ontslagen worden als deze niet binnen twee jaar terugkeert. Zwangerschap mag tevens geen reden zijn om een werknemer te ontslaan. Er is uiteraard ook een ontslagverbond op basis van levensovertuiging, ras, geslacht, nationaliteit en godsdienst. Ieder ontslag op basis van discriminatie is verboden. Daarnaast mag een personeelslid niet ontslagen worden als deze wordt opgeroepen voor militaire dienst.

Een transitievergoeding aanvragen

Als u ontslagen wordt, dan heeft u meestal recht op een transitievergoeding. De hoogte van de vergoeding dient altijd vastgesteld te worden door de kantonrechter. Soms probeert een werkgever eronder uit te komen door zelf een aanbod te doen. Het is verstandig om dit aanbod niet direct te accepteren. Vaak is er meer uit te halen, dan het aanbod van uw ex-werkgever. De hoogte van de ontslagvergoeding wordt vaak berekent op basis van het brutoloon, aantal dienstjaren en een correctiefactor. Wordt u ontslagen tijdens een contract met een bepaalde tijd? Dan heeft u vaak nog recht op het loon van de maanden dat u nog gewerkt zou hebben.

Opzegtermijn bij tijdelijke contracten

Sinds 1 juli 2015 zijn er nieuwe regels qua ontslag met tijdelijke contracten. Vroeger mocht uw werkgever een dag voor het aflopen van uw contract mededelen dat het contract niet verlengt is. Sinds de nieuwe regelgeving dient een werkgever schriftelijk uw contract een maand voor afloop op te zeggen. Gebeurt dit niet? Dan kunt u dit schriftelijk aanvechten. U kunt dan minimaal één maand extra salaris meekrijgen. Naast het betalen van extra salaris is de werknemer niet meer verplicht om nog een maand extra te betalen.

Ontslagbrief

Bent u van plan om zelf ontslag te nemen omdat u een nieuwe baan heeft gevonden? Het is dan belangrijk om een ontslagbrief in te dienen met juridische onderbouwing. Officieel kunt u ook mondeling uw overeenkomst beëindigen, maar het is verstandig om dit ook met een aangetekende brief te doen. U heeft dan een schriftelijk bewijs van uw ontslag. In uw cao staat altijd het opzegtermijn beschreven dit is meestal één maand. Als u zelf ontslag neemt, dan heeft u geen recht op een WW-uitkering. Neem daarom alleen ontslag als u een nieuwe baan gevonden heeft of als u dit financieel kan dragen.