Ontslagbrief

Als u zelf ontslag wilt nemen, dan dient u dit schriftelijk of mondeling te doen. Wij raden u aan om altijd een ontslagbrief te schrijven en aangetekend te versturen. Het kan voorkomen dat uw ontslag niet behandeld wordt en u geen bewijs heeft van uw ontslag. Overigens moet u bij een ontslag rekening houden met een wachttermijn die is vastgelegd in uw contract. Het wachttermijn is in de meeste situaties één maand, maar kan soms afwijken. Daarnaast moet u ermee rekening houden dat u geen recht heeft op een WW-uitkering als u zelf uw ontslag aanvraagt. Het is tenslotte verwijtbaar dat u zelf uw contract heeft opgezegd. U kunt eventueel juridisch advies bij ontslagbrief inwinnen zodat uw brief aan alle eisen voldoet.

Opzegtermijn bij uw huidige baan

Als u ontslag neemt, dan dient u rekening te houden met een opzegtermijn van minimaal één maand. Het kan voorkomen dat u een arbeidsovereenkomst heeft van twee maanden of meer. Dit staat in uw overeenkomst of cao aangegeven. Het is daarbij van belang dat u altijd aan het einde van de maand uw contract opzegt. Stel u wilt per 1 mei stoppen met werken dan moet u eind maart uw ontslagbrief indienen. Er is alleen geen opzegtermijn als u zelf op staande voet ontslag neemt. Aan het arbeidscontract komt dan per direct een einde. Dit kan overigens niet zomaar en het is slim om dit juridisch te overleggen. Als u namelijk ten onrechte op staande voet ontslag neemt, dan kan uw werkgever een forse schadevergoeding eisen.

Ontslagbrief bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

U bent niet verplicht om een ontslagbrief te maken bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Aan het einde van het contract kunt u aangeven dat u geen interesse heeft in een verlenging. Opzegging is alleen nodig als dit verplicht staat aangegeven in uw cao. In sommige situaties dient u dus wel een ontslagbrief op te stellen. Wilt u tussentijds veranderen van baan? Dit is meestal niet mogelijk bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Dit is overigens wel mogelijk als dit nadrukkelijk staat aangegeven in uw arbeidsovereenkomst of cao.

Wat moet er precies in uw ontslagbrief staan?

Het is van belang dat u alle persoonlijke gegevens in de ontslagbrief zet en de datum waarop de brief geschreven is. Daarnaast zet u in de brief per welke datum u wilt stoppen met werken. U dient ook aan te geven wat uw opzegtermijn is. Daarnaast verzoekt u in de brief om uw vakantiegeld, verlofdagen en laatste loon uit te betalen. U laat ook weten op welke dag u eventueel de overdracht regelt. Bijvoorbeeld het overdragen van de sleutels en andere bedrijfseigendommen. Vergeet vervolgens niet om de brief te ondertekenen om de ontslagbrief officieel te maken.

Ontslagbrief en de WW-uitkering

Als u zelf de arbeidsovereenkomst opzegt dan loopt u het risico dat u geen WW-uitkering krijgt toegewezen. Het is dus van belang om alleen een ontslagbrief in te dienen als u een andere baan gevonden heeft. Alleen als u kunt aantonen dat u er echt niets aan kon doen dat u werkeloos bent, dan heeft u recht op een WW-uitkering.