Ontslagprocedure bij UWV Werkbedrijf

Een werkgever mag een werknemer die langdurig ziek is niet zomaar ontslaan. Hiervoor zal de werkgever een ontslagverzoek moeten indienen bij het UWV, ook wel het UWV Werkbedrijf. Dit is nodig wanneer de werknemer korter ziek is en er een bedrijfseconomisch ontslag moet plaatsvinden waarbij de betreffende werknemer zal moeten worden ontslagen en wanneer de werknemer al langer dan twee jaar in de ziektewet zit en naar alle waarschijnlijkheid niet zal kunnen terugkeren binnen een half jaar. De werkgever kan in beide gevallen eerst de werknemer benaderen om te zien of het mogelijk is om het ontslag onderling te regelen met een vaststellingsovereenkomst, maar wanneer dit niet lukt is het nodig om een ontslagprocedure via het UWV te starten.

Een ontslagverzoek bij het UWV indienen

Het UWV heeft standaard formulieren voor werkgevers die een werknemer in de ziektewet willen ontslaan. Deze formulieren moeten door de werkgever worden ingevuld en worden opgestuurd naar de AJD afdeling van het UWV. De formulieren vragen om veel informatie, zoals onder meer de bedrijfsgegevens, de gegevens van de werknemer waar het om gaat, de eventuele aanwezigheid van een zogenaamd opzegverbod, de reden van ontslag en de bewijzen om deze reden goed te kunnen onderbouwen. Een werknemer mag niet worden ontslagen wanneer er een opzegverbod geldig is, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een zwangerschap van de werkneemster. De werkgever zal de financiële situatie van het bedrijf moeten overleggen wanneer het gaat om een bedrijfseconomisch ontslag.

Het verzoek wordt doorgestuurd naar de werknemer

Het UWV beoordeelt de formulieren en verzoekt eventueel om aanvullende informatie. Als alles compleet is, dan wordt het geheel naar de betreffende werknemer gestuurd en deze heeft veertien dagen de gelegenheid om hierop te reageren. De werknemer maakt in de meeste gevallen gebruik van de kennis van een juridisch adviseur om dit naar behoren te doen. Het UWV zal deze reactie beoordelen en bekijkt in hoeverre het nodig is om nog eens een schriftelijke ronde te doen, waarbij de werkgever weer kan reageren op de reactie van de werknemer en de werknemer hier weer op kan reageren. Voor een extra ronde wordt de reactietijd verkort. In dit geval zullen de partijen steeds moeten reageren binnen een week.

Het UWV neemt de beslissing

Het UWV zal uiteindelijk een beslissing nemen. Deze kan de werkgever een ontslagvergunning verlenen of weigeren. In bepaalde complexe gevallen zal het UWV een beroep doen op de ontslagadviescommissie. Deze kan het UWV dan adviseren over de zaak, al hoeft het UWV zich niet te houden aan dit advies. Uiteindelijk ontvangen de werkgever en de werknemer allebei op dezelfde dag de beslissing per post. Het is mogelijk om in verweer te gaan tegen de beslissing, maar dit moet dan wel binnen een termijn van twee maanden gebeuren.

Een beperkte geldigheid

Als het UWV van mening is dat de werknemer daadwerkelijk mag worden ontslagen, dan krijgt de werkgever een ontslagvergunning. De werkgever moet er rekening mee houden dat deze beperkt geldig is, namelijk een maand. Het is dus nodig om de werknemer binnen deze termijn te ontslaan. Als de werkgever dit niet doet, dan is de ontslagvergunning niet meer geldig en mag de werknemer niet worden ontslagen.