Hoe werkt een ontslagprocedure?

Als de werkgever het contract met een werknemer wil opzeggen, dan is hij verplicht om een ontslagprocedure op te zetten. Sinds 1 juli 2015 is het alleen nog mogelijk om iemand te ontslaan via één van de ontslagprocedures die zijn vastgesteld. Twee procedures lopen via het UWV en de andere procedure dient altijd aangevraagd te worden bij de rechtbank. Kiezen voor een bepaalde ontslagprocedures is niet meer mogelijk dit kon een werkgever vroeger wel. De werkgever zit dus vast aan vastgestelde regels sinds 1 juli 2015. Een werkgever kan kiezen voor een ontslag wegens bedrijfseconomische of organisatorische omstandigheden. Dit ontslag loopt via het UWV. Of een ontslag bij een ziektewet langer dan 2 jaar, ook dit ontslag loopt via het UWV. De laatste ontslagprocedure wordt uitgevoerd bij persoonlijke reden. Dit kan alleen via de rechtbank aangevraagd worden.

Ontslag via de kantonrechter

Bij een ontslag bij een persoonlijke reden dient er altijd een verzoek ingediend te worden bij de kantonrechter. Dit kan alleen als er sprake is van slecht functioneren, een verstoorde arbeidsprestatie of veelvuldig ziekteverzuim. U kunt officieel niet zomaar ontslagen worden bij de kantonrechter. De werkgever dient een sterk dossier op te stellen. De werkgever dient te onderbouwen wat de ontslagreden precies is. Als u slecht functioneert, dan moet de werkgever hiervoor bewijzen hebben. De rechter zal vervolgens een uitspraak doen over het verzoek en eventueel een transitievergoeding toewijzen. Als dit gebeurd dan heeft u de tijd om een verweerschrift tegen het verzoek in te dienen. Juridische hulp bij ontslagprocedure is nu echt van belang. Samen met een jurist kunt u een verweerschrift opstellen en indienen bij de rechtbank. U laat hierin weten waarom u het niet eens bent met de uitspraak en het verzoek. Het verzoek wordt mondeling behandeld in de rechtbank. Vervolgens kan de rechtbank alsnog besluiten om het ontslag niet toe te wijzen of een schikking te treffen tussen beide partijen.

Hoger beroep bij ontslagprocedure

Sinds 1 juli 2015 is het mogelijk om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de kantonrechter. Dit kan niet alleen bij de uitspraak van de rechter, maar ook bij de uitspraak van het UWV. Onze juristen kunnen kijken of het de moeite waard is om in hoger beroep te gaan. Dit is niet alleen mogelijk voor werknemers, maar ook voor werkgevers. Stel het UWV bepaald dat u niet ontslagen kunt worden om bedrijfseconomische redenen. Een werkgever kan dan in hoger beroep gaan om het contract alsnog te laten ontbinden vanwege bedrijfseconomische redenen. U kunt alleen binnen 2 maanden na het weigeren van het verzoek in hoger beroep gaan.

Onrechtmatig ontslag

Het UWV heeft aan uw werkgever een ontslagvergunning verstrekt vanwege organisatorische of bedrijfseconomische redenen. U bent samen met uw jurist van mening dat dit onrechtmatig is verstrekt. U kunt dan een onrechtmatig ontslag procedure starten. Dit is alleen mogelijk als uw werkgever een ontslagvergunning gekregen heeft van het UWV. Als uw contract is beëindigt door de kantonrechter, dan kunt u alleen in hoger beroep gaan, maar geen onrechtmatig ontslag procedure starten. Als u gelijk krijgt dan ontvangt u een schadevergoeding en kan het dienstverband weer hersteld worden. Vraag dus gerust om juridische hulp als u ontslagen wordt door het UWV.