Ontslagrecht

In het ontslagrecht staan wetten om werknemers en werkgevers te beschermen tijdens een arbeidsovereenkomst. De meeste wetten zijn opgesteld om de werknemer extra te beschermen. In het ontslagrecht is bijvoorbeeld geregeld dat u sinds 1 juli 2015 recht heeft op een transitievergoeding als u minimaal 2 jaar in dienst geweest bent. In het ontslagrecht staat ook dat u niet zomaar ontslagen kunt worden. Uw werkgever moet bepaalde procedures uitvoeren voordat u echt ontslagen kunt worden. Als u dreigt ontslagen te worden dan is het slim om een jurist in te schakelen. U weet dan precies wat uw rechten en plichten zijn als werknemer.

Ontslagbescherming

Als u een contract voor onbepaalde tijd heeft, dan kunt u niet zomaar ontslagen worden. In het ontslagrecht is namelijk ontslagbescherming meegenomen. Uw werkgever moet een rechtsgeldige reden hebben om u te ontslaan. Naast een goede reden moet een werkgever komen met een uitgebreid rapport om dit te onderbouwen. Als het ontslag niet via een officiële ontslagprocedure loopt dan kan u het ontslag aanvechten. De ontslagprocedure loopt in alle situaties via het UWV behalve bij een persoonlijk ontslag. Een persoonlijk ontslag moet worden aangevraagd bij de kantonrechter. Dit kan bijvoorbeeld een ontslag zijn omdat een werknemer volgens de werkgever niet goed meer functioneert. Als u ontslagen wordt door bijvoorbeeld bedrijfseconomische redenen dan wordt dit weer aangevraagd bij het UWV.

De algemene ontslagverboden

In bijzondere omstandigheden mag een werknemer nooit ontslagen worden. Deze staat in het ontslagrecht opgenomen onder de algemene ontslagverboden. Onder de ontslagverboden hoort natuurlijk ziekte en zwangerschap. Overigens kunt u wel door ziekte worden ontslagen als u langer dan twee jaar ziek geweest bent. Bij het UWV kan dan een ontslagvergunning worden aangevraagd. Het verbod is dus alleen tijdens de eerste twee jaar van uw ziekte geldig.

Transitievergoeding

Sinds het nieuwe ontslagrecht heeft iedere werknemer recht op een transitievergoeding. U heeft ook recht op een vergoeding als u een contract voor bepaalde tijd heeft gehad. U moet wel minimaal twee jaar in dienst geweest zijn om recht te hebben op een transitievergoeding. Uw werkgever is verplicht dit bedrag te betalen als u ontslagen bent bij de kantonrechter of via het UWV. In sommige gevallen heeft u recht op een hogere ontslagvergoeding. Bijvoorbeeld als uw werkgever niet volgens de ontslagwet gehandeld heeft of als u onterecht ontslagen bent.

Dreigend ontslag

Als u te maken heeft met een dreigend ontslag, dan is het slim om direct juridische hulp in te schakelen. Het is belangrijk om uw rechtspositie zo sterk mogelijk te maken. Dit kan alleen door op de juiste manier aan de slag te gaan met uw ontslag. Onze juristen zijn gespecialiseerd in ontslagzaken en weten alles van de nieuwe regelgeving. Het eerste advies is gratis en u kunt hiermee uw positie bepalen en kijken of er mogelijkheden zijn bij een dreigend ontslag. Haal meer uit een ontslag en schakel één van onze juristen in.