Ontslagverboden

Als werknemer met een contract voor bepaalde of onbetaalde tijd geniet van een bepaalde bescherming. Het is voor een werkgever niet zomaar mogelijk om iemand te ontslaan of een contract te ontbinden. Speciaal om de werknemer te beschermen zijn er de ontslagverboden opgesteld. In de ontslagverboden staan wetten waarvoor u niet ontslagen mag worden. Als dit wel gebeurd dan heeft u te maken met een onterecht ontslag en kunt u dit aanvechten via de kantonrechter. Met juridisch advies bij ontslagverboden kunt u uitzoeken of uw ontslag echt onterecht is. U kunt eenvoudig uw juridische positie binnen dit gebied bepalen.

Een algemeen ontslagverbod

Ontslagverboden zijn alleen geldig als u ontslagen bent door een werkgever. Als u zelf ontslag neemt zijn deze ontslagverboden niet van toepassing. Volgens het algemene ontslagverbod heeft de werkgever toestemming van het UWV nodig om iemand te ontslaan. Pas als het UWV toestemming geeft krijgt de werkgever een ontslagvergunning om een personeelslid te ontslaan. Ondanks dat er een vergunning is aangevraagd dient de werkgever nog wel een opzegtermijn van één maand voor zijn rekening te nemen. Ondanks dat uw werkgever een ontslagvergunning heeft gekregen kan het gebeuren dat deze door bijzondere omstandigheden niet gebruikt mag worden. Bijvoorbeeld als een werknemer ziek is of als een werknemer zwanger is. Naast deze algemene ontslagverboden zijn er nog meer verboden.

Ontslagverbod tijdens ziekte

U mag nooit ontslagen worden tijdens ziekte tenzij u langer dan twee jaar ziek bent. De werkgever mag dan een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. In uw contract kan eventueel een proeftijd worden opgenomen. Een werknemer kan tijdens de proeftijd ziek worden. Officieel mogen beide partijen zonder reden het contract beëindigen tijdens de proeftijd. Een werkgever mag dan gewoon uw contract beëindigen ondanks dat u ziek bent. Het ontslagverbod tijdens ziekte is namelijk niet geldig tijdens de proeftijd.

Ontslagverbod wegens zwangerschap

Het is verboden om een werkneemster te ontslaan tijdens de zwangerschap. Voor werkgevers wordt de werkneemster vaak duur omdat ze er minimaal een paar maanden tussenuit is en er vervanging gezocht moet worden. Toch mag een werkneemster niet ontslagen worden vanwege zwangerschap. Dit verbod blijft zelfs geldig in de eerste 6 weken nadat een werkneemster weer aan de slag gegaan is.

Ontslagverbod bij discriminatie en militaire dienst

Een personeelslid mag nooit ontslagen worden vanwege een bepaalde geloofsovertuiging of huidskleur. Een ontslag is dus altijd verboden in deze situaties. Officieel is het in Nederland mogelijk om mannen tijdens een uitbraak van oorlog op te roepen voor de dienstplicht. Als iemand opgeroepen wordt voor militaire dienst, dan mag een personeelslid nooit ontslagen worden.