Kan ik een transitievergoeding krijgen na een ontslagprocedure bij het UWV?

Een werkgever kan ontslag aanvragen bij het UWV en bij de kantonrechter. Het is zo dat de kantonrechter wel een ontslagvergoeding kan vaststellen, maar het UWV kan dit niet. Hier heeft het UWV geen bevoegdheid voor. Dit betekent niet dat u geen ontslagvergoeding kunt krijgen wanneer de ontslagprocedure via het UWV loopt. Wel dient u zichzelf eerst een tweetal zaken af te vragen voordat u verdere stappen onderneemt.

Kunt u er samen met de werkgever uit komen?

Het is altijd goed om in eerste instantie eens te bespreken of u er samen met de werkgever uit kunt komen. Wanneer u van mening bent dat u een ontslagvergoeding zou moeten krijgen, dan kunt u dit aan de werkgever voorleggen. Deze kan u mededelen wat hij of zij daarvan vindt en of daar iets mee gedaan kan worden. In sommige gevallen is het mogelijk om een goede ontslagvergoeding met de werkgever af te spreken zonder dat er een kantonrechter bij betrokken moet worden. Blijft uw werkgever erbij dat u nergens recht op heeft, en bent u van mening dat dit wel zo is, vraag u dan af of een procedure bij een kantonrechter zinvol is.

In hoeverre is de stap naar aan kantonrechter zinvol?

U moet zich afvragen of het zinvol is om naar een kantonrechter te gaan. Wanneer u van mening bent dat u echt recht heeft op een ontslagvergoeding, dan kunt u besluiten om een procedure bij de kantonrechter te starten om een ontslagvergoeding te krijgen. Wanneer u hier geen recht op heeft, dan zal een dergelijke procedure enkel geld kosten en niets opleveren. Hierbij is het ook belangrijk om te weten dat u enkel een dergelijke procedure kunt starten wanneer uw arbeidscontract nog geldig is. Wanneer het UWV heeft besloten dat u ontslag mag krijgen, dan gaat de opzegtermijn in. U dient de procedure dus binnen deze termijn te starten. Na het aflopen van de termijn is het niet meer mogelijk om een procedure te starten voor het krijgen van een ontslagvergoeding. U kunt dan nog wel een speciale procedure bij de kantonrechter starten wegens een zogenaamd kennelijk onredelijk ontslag.

Wat is kennelijk onredelijk ontslag?

Een kennelijk onredelijk ontslagprocedure kan door een werknemer worden gestart wanneer de werknemer, na het aflopen van de arbeidsovereenkomst, van mening is dat deze recht heeft op een ontslagvergoeding. De kantonrechter zal dan bepalen of de werknemer daadwerkelijk een ontslagvergoeding zou moeten krijgen. Wilt u een dergelijke procedure opstarten? Houdt u er dan rekening mee dat u dit moet doen binnen een half jaar na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst.

Wanneer maakt u het meeste kans op een transitievergoeding?

Of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor een transitievergoeding is verschillend in iedere situatie. Wel zijn er situaties bekend waarin u als werknemer een grotere kans maakt om een ontslagvergoeding te krijgen. Heeft u uw werk altijd goed gedaan, bent u ontslagen om een reden die u niet te verwijten valt of bent u lang in dient geweest? Dan maakt u meer kans op een ontslagvergoeding. Ook wanneer u een hogere leeftijd heeft wordt de kans op een ontslagvergoeding groter.  Wanneer uw werkgever financieel goed gezond is, wanneer u een lage ontslagvergoeding aangeboden heeft gekregen of wanneer u door uw werk arbeidsongeschikt bent geraakt worden uw kansen op een ontslagvergoeding ook groter.

Juridisch advies

Uiteraard is het altijd mogelijk om juridisch advies in te winnen over het al dan niet starten van een procedure om een ontslagvergoeding te krijgen, ook wanneer het zou gaan om een kennelijk onredelijk ontslagprocedure.