Op hoeveel loon heb ik recht?

Officieel is er niet in de wet bepaalt op hoeveel loon u precies recht heeft. Het enige wat in de wet officieel is vastgelegd is het minimumloon. Een werknemer mag nooit minder verdienen dan het minimumloon. In de meeste situaties wordt het loon bepaalt in overleg met de werknemer en de werkgever. Dit wordt pas besproken als een werknemer in dienst genomen wordt. Soms wordt de hoogte van het loon bepaalt door de collectieve arbeidsovereenkomst oftewel het cao. In het Cao staat dan precies omschreven hoe hoog het loon mag zijn. Als u ouder bent 23 jaar dan heeft u in ieder geval recht op het wettelijke minimum loon. Juridisch advies bij loon kunt u vragen als u denkt dat u minder geld verdient dan waar u recht op heeft. Bijvoorbeeld als u minder verdient dan het wettelijk minimumloon of minder dan de Cao in uw functie heeft voorgeschreven.

Gelijk loon bij gelijke arbeid

Volgens de wet heeft iedere werkgever binnen hetzelfde bedrijf met dezelfde functie recht op een gelijk loon. Er zijn soms wel uitzonderingen waarbij een werknemer meer mag verdienen dan een collega. Het kan bijvoorbeeld dat een andere werknemer veel hoger is opgeleid en daardoor recht heeft op meer loon. Daarnaast kunnen persoonlijke omstandigheden meespelen in de hoeveelheid loon die u ontvangt. Een jurist kan voor u uitzoeken of het eerlijk is dat een werknemer binnen het bedrijf meer loon ontvangt.

Loon bij ziekte

Als u langdurig ziek bent dan is uw werkgever verplicht om in uw dienst te houden. De eerste twee jaar tijdens uw ziekte is het namelijk verboden om ontslagen te worden. Het kan wel gebeuren dat u ineens minder loon dan voorheen ontvangt. Volgens de wet heeft u de eerst twee jaar van uw ziekte recht op 70% doorbetaling van uw loon. Na 2 jaar kan de werkgever een ontslagvergunning aanvragen. De 70% wordt overigens berekend op basis van uw dagloon. Er is wel een wettelijk dagloon. Als u meer dan het wettelijk dagloon verdient dan kunt u dus minder dan 70% ontvangen tijdens uw ziekte. U moet hierdoor misschien genoegen nemen met slechts 50% van uw loon. Het wettelijk dagloon wordt ieder jaar op 1 januari vastgesteld.

Het loonstrookje

Op het loonstrookje is vaak veel informatie over uw loon te vinden. Als er bijvoorbeeld teveel loon betaalt is dan kunt u hierop terugvinden waar dit extra bedrag vandaan komt. Denk bijvoorbeeld aan uw overuren en de hoeveelheid belasting die u moet afdragen. Een jurist kan eventueel om uw loonstrookje vragen als u te maken krijgt met een situatie waarin teveel loon betaalt is. U kunt het loonstrookje ook gewoon zelf controleren als u te weinig of teveel loon heeft ontvangen.