Werknemer op staande voet ontslaan

Op staande voet ontslagen worden gebeurt niet zo snel. Het is namelijk zo dat ontslag op staande voet niet zomaar toegestaan is. Er moet een erg goede reden zijn om de werknemer op staande voet te kunnen ontslaan. Ontslag op staande voet betekent dat de werknemer per direct ontslagen wordt en dat de arbeidsovereenkomst ook per direct ten einde komt. Dit wil zeggen dat de werknemer direct de spullen dient te pakken wanneer uitgesproken wordt dat hij/zij op staande voet ontslagen is. Er bestaat dan geen opzegtermijn en u heeft geen recht meer op salaris. Daarnaast is het ook zo dat er geen mogelijkheid bestaat om een WW-uitkering te ontvangen wanneer de werknemer op staande voet ontslagen is, omdat het in dit geval gaat om een verwijtbaar ontslag.

Wanneer is ontslag op staande voet toegestaan?

In veel gevallen is er sprake van een ernstige misdraging die ervoor zorgt dat de werknemer ontslag op staande voet krijgt. De werknemer heeft bijvoorbeeld gefraudeerd of gestolen,  heeft een collega op een ongewenste wijze betast, heeft tijdens het werk op een verkeerde wijze gebruik gemaakt van social media en hiermee het bedrijf schade toegebracht,  heeft porno gekeken tijdens het werk of u heeft bijvoorbeeld geweld gebruikt tegen iemand anders binnen het bedrijf. Dit zijn allemaal redenen om een ontslag op staande voet te laten plaatsvinden. Ontslag op staande voet wordt dan ook gezien als een directe straf op een handeling van de werknemer zijn kant.

Is een waarschuwing nodig?

In diverse situaties is het de werkgever verplicht om de werknemer eerst te waarschuwen en de kans te bieden de zaken te verbeteren voordat er een ontslag mag vallen. Dit is in sommige gevallen ook bij het ontslag op staande voet het geval, maar dit hoeft zeker niet zo te zijn. Wanneer de werknemer regelmatig te laat op het werk verschijnt, dan is het de werkgever verplicht om u een waarschuwing te geven. Blijft hij structureel te laat komen? Dan is het mogelijk om hierdoor ontslag op staande voet te krijgen. Dit is dan de zogenaamde druppel die de emmer deed overlopen. Echter, als het bijvoorbeeld gaat om seksuele intimidatie, dan is een waarschuwing niet nodig. Dit is een in die mate ernstige misdraging dat ontslag op staande voet is toegestaan.

Het ontslag op staande voet gaat per direct in

Ontslag op staande voet moet onverwijld worden gegeven. Dit betekent dat het ontslag op staande voet direct na de handeling moet worden gegeven. De werkgever kan een werknemer dus niet nu een waarschuwing geven en de werknemer vervolgens over een maand op staande voet ontslaan zonder dat er opnieuw iets is voorgevallen. Wel kan het zijn dat er eerst een onderzoek moet plaatsvinden. Stel dat de werknemer van diefstal van het bedrijf wordt verdacht, dan kan de werkgever u wel op non-actief zetten om onderzoek te doen naar het misdrijf en uw deel hierin. Wanneer een werknemer daadwerkelijk heeft gestolen, dan kan de werknemer op staande voet worden ontslagen terwijl de werknemer al op non-actief staat. Hierbij wordt wel de eis gesteld dat het onderzoek zo snel mogelijk wordt afgerond.